علمی فرهنگی ورزشی
سه شنبه 27 فروردين 1392برچسب:, :: 10:24 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

حجاب و عفاف در قرآن کريم
 

براي ايجادفرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه، بايد ابتدا پايه هاي اعتقادي و بينش افراد رانسبت به اين موضوع، محکم کنيم و اين، يعني نهادينه سازي باورهاي درست و فرهنگ سازيدقيق. بنابراين، تهديد و اجبار، هيچ گاه به عنوان اولين راهکار، اثر بخش نخواهدبود.

 


«يا ايها النبي، قل لازواجک و بنائک و نساء المؤمنين يدنين عليهنّّ من جلابيبهنّ ذلک ادني ان يعرفن فلا يؤذين و کان الله غفوراً رحيماً؛ اي پيامبر به زنان و دختران خود و به زنان مؤمن بگو روسري هاي بلند بر خود بيفکنند، اين عمل مناسب تر است، تا (به عفت و پاکدامني) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند و خداوند آمرزنده ي مهربان است» . (1) (سوره احزاب، آيه ي 59)
 


مفهوم حجاب


حجاب ، در لغت به معناي مانع و پرده و پوشش آمده است. حجاب، به معناي پوشش اسلامي بانوان، داراي دو بعد ايجابي و سلبي است. بعد ايجابي آن، وجوب پوشش بدن و بعد سلبي آن، حرام بودن خودنمايي به نامحرم است و اين دو بعد بايد در کنار يکديگر باشند؛ تا حجاب اسلامي محقق شود. گاهي، ممکن است يک بعد باشد ولي ديگري نباشد که در اين صورت، نمي توان گفت که حجاب اسلامي محقق شده است.
اگر به معناي عام، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم، حجاب مي تواند اقسام متفاوتي داشته باشد، از جمله حجاب ذهني، فکري و روحي، علاوه بر اين، در قرآن از انواع ديگر حجاب که در رفتار خارجي انسان تجلي مي کند، نام برده شده است، مثل حجاب و پوشش در نگاه که به مردان و زنان، در مواجهه با نامحرم توصيه شده است.
«جلابيب» جمع جلباب، به معناي مقنعه اي است که سر و گردن را مي پوشاند. (2) و يا پارچه ي بلندي است که تمام بدن و سر و گردن را مي پوشاند. (3) مرحوم امين الاسلام طبرسي، در «مجمع البيان» ، در ذيل آيه مي نويسد، «جلباب» عبارت از روسري بلند است که هنگام خروج از خانه، زنان به وسيله ي آن، سر و صورت خود را مي پوشانند ... مقصود اين است که با روپوشي که زن بر تن مي کند، محل گريبان و گردن را بپوشاند. با توجه به معاني جلباب و از جمله، اين معني که پارچه ي بلندي براي پوشيدن تمام بدن و سر و گردن است، در معناي امروزي، مي توان پوشش «چادر» را با «جلباب» همانند و مشابه در نظر گرفت و از آن جا که در اين آيه، به طور مشخص به استفاده ي زنان و دختران از جلباب اشاره شده است، مي توان نتيجه گرفت که طبق فرموده ي رهبر معظم انقلاب اسلامي، چادر به عنوان يک حجاب برتر مطرح شده است.
پوشش، معرف شخصيت و عفت زن مؤمن است و موجب مي گردد که افراد لاابالي جرأت نکنند به او جسارت کرده و به ديد شهوت و هوسراني به او بنگرند. اين آيه، بيان مي دارد: زنان مؤمن براي اين که مورد آزار افراد هرزه قرار نگيرند، به گونه اي خود را بپوشانند که زمينه اي براي بي حرمتي به آنها فراهم نگردد.
خداوند در اين فرموده اش، ابتدا فلسفه ي حجاب را تبيين مي کند و با تهديد و زور، دستور حجاب را مطرح نمي کند و سپس، به بيان الگوي عملي پوشش، يعني جلباب که پوشش خاص آن زمان بوده است، اشاره مي کند. در اينجا، مي توان نتيجه گرفت که براي ايجاد فرهنگ حجاب و پوشش مناسب در جامعه، بايد ابتدا پايه هاي اعتقادي و بينش افراد را نسبت به اين موضوع، محکم کنيم و اين، يعني نهادينه سازي باورهاي درست و فرهنگ سازي دقيق. بنابراين، تهديد و اجبار، هيچ گاه به عنوان اولين راهکار، اثر بخش نخواهد بود.
اين آيه، به پيامبر فرموده است که ابتدا، به زنان و دختران خود و بعد، به زنان مؤمن بگو که حجاب را رعايت کنند. يعني، در امر به معروف، اول از خودي ها و نزديکان شروع کنيم، سپس به سراغ ديگران برويم. همچنين در احکام الهي ، تفاوتي ميان همسران و دختران پيامبر، با ديگر زنان وجود ندارد . احکام ديني، بايد مورد توجه و استفاده ي همه قرار گيرد. (4)
هر پديده اي، آثار و پيامدهايي را به دنبال خواهد داشت. حجاب نيز، به عنوان يک راهکار عملي، آثار فردي و اجتماعي مختلفي را به دنبال خواهد داشت.آثار و پيامدهاي رعايت حجاب


الف- آثار فردي


در خصوص آثار فردي رعايت حجاب، مي توان به موارد ذيل اشاره کرد:
1. احترام به شخصيت زن، به واسطه ي رعايت حجاب، 2. مصونيت ارتباطات زن با مردان غريبه، 3. حفظ اعتقادات مذهبي براي افراد، 4. حفظ عفت زن و جلوگيري از فساد و ناهنجاري.


ب - آثار اجتماعي


آثار اجتماعي رعايت حجاب فراوانند که برخي از آنها عبارتند از:
1. سلامت نسل جديد جامعه، 2. پيشگيري از فساد اخلاقي، 3. مبارزه با مظاهر بي ديني، 4. حفظ کيان خانواده.
در اين نوشتار، آيه ي 59 سوره ي احزاب و نکات پيرامون آن را بررسي کرديم، اما در مورد انواع حجاب، با مطالعه ي کتب تفسيري و آيات قرآني ديگر، مشخص مي شود که انواع حجاب در قرآن، به سه بخش تقسيم شده است.

انواع حجاب قرآني


1. حجاب چشم


«قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم؛ اي رسول، به مردان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند» . (سوره ي نور، آيه ي 30)
«قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهنّ؛ اي رسول، به زنان بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند» . (سوره ي نور، آيه ي 31)


2. حجاب در گفتار


نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است.
«فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض؛ زنها که نازک و نرم با مردان سخن نگوييد، مبادا آن که دلش بيمار (هوا و هوس) است، به طمع افتد» . (سوره ي احزاب، آيه ي 32)


3. حجاب رفتاري


نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني، حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است. به زنان دستور داده شده است به گونه اي راه نروند که با نشان دادن زينت هاي خود باعث جلب توجه نامحرم شوند.
«و لا يضربن بارجلهنّ ليعلم ما يخفين من زينتهنّ؛ و آن طور پاي به زمين نزنند که خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شود» . (5) (سوره ي نور، آيه ي 31)
از مجموع اين مباحث، به روشني استفاده مي شود که مراد از حجاب اسلامي، پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت زنان با مردان نامحرم، در خلال رفتارهاي مختلف آنها، مثل نحوه ي پوشش، نگاه، حرف زدن و راه رفتن است.
بنابراين، حجاب و پوشش زن، به منزله ي يک حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرمي است که قصد نفوذ و تصرف در حريم ناموس ديگران را دارند.
در انتها، اين نوشتار را با بيان سخناني از استاد شهيد «مرتضي مطهري» که در تبيين فلسفه ي حجاب در اسلام، تلاش علمي فراواني داشت، به پايان مي رسانيم: «عده اي مي گويند: چون حجاب، به معني پرده است، اسلام خواسته است زن باحجاب باشد، يعني همواره پشت پرده بوده و در عزلت و گوشه نشيني باشد، اما بايد بدانيم آنچه درباره ي پوشش زن است کلمه «ستر» به کار مي رود. پوشش زن، در اسلام آن است که در معاشرت با مردان، بدن خود را پوشانده و از جلوه گري، پرهيز کند» . (6)

 

      

عفاف و حجاب در سيره حضرت زهرا (س)

 

روز 21 تير ماه به مناسبت يادآوري شهادت مروه شرويني در دادگاه آلمان که بيرحمانه به دست يکي از نژاد پرستان آلماني در دفاع از حق خويش به شهادت رسيد؛روز عفا ف وحجاب نام گذاري شد.از اين روي مناسب است  نگاهي به عفاف وحجاب داشته باشيم.

عفاف و حجاب دو ارزش  اخلاقي در جامعه بشري بويژه جوامع اسلامي است كه همواره در كنار هم و گاه به جاي هم به كار رفته‌اند. با توجه به معاني ذكر شده، حجاب يك امر ظاهري و بيروني است؛ يعني در حقيقت پوشش ظاهري افراد، بويژه زنان را حجاب مي‌گويند. اما «عفاف وحيا» ، يك حالت دروني است كه انسان را از گناه وحرام باز مي‌دارد و آثار آن در گفتار و كردار انسان نمود پيدا مي‌كند. «حجاب» در حقيقت همان نمود «عفاف» در نوع پوشش است.

مسئله پوشش و حفظ عفاف خاص دنياي اسلام و حتي دنياي اديان توحيدي نيست. براساس زمينه فطري، حتي جوامع اوليه و به دور از تمدن و مذهب هم آن را مورد توجه خود قرار داده اند.1 ودر همه جوامع و ملل به
صورت هاي گوناگون، کم و بيش وجود داشته است، اما با آمدن اسلام اين مسئله به عنوان يک حکم تکليفي و ضروري براي زنان تعيين گرديد.

بر مبناي دستورات اسلام هنگامي که زن پوشيده با وقار باشد ودر روابط اجتماعي جانب عفاف و پاکدامني را رعايت کند، افراد مغرض، جرات نخواهند کردتا  وي شوند .2 بر اساس فطرت وطبيعت انساني، زنان از ازظرافت، لطافت و جاذبيت هاي خاصي برخوردار هستند كه عمل ورفتار آن هامي تواند مردان، رابه سوي خود جذب كنند.هم چنان كه در روايات آمده است: «المرئه ريحانة»3  يعني «زن هم چون ريحانه يا شاخه گلي، ظريف است»،اگر باغبان او را پاس ندارد، از ديد و دست تعرض گلچين، مصون نمي ماند.

البته با بررسي آيات و روايات در مي يابيم كه رعايت  عفاف شامل مردان نيز مي شودو نيز در لزوم رعايت عفاف، تفاوتي بين افراد زن ومرد وجود ندارد. 4 اما به علت طبيعت وروحيه زنان،اسلام  براي آن كه قدر و ارزش زن ها محفوظ باشد با مقرر داشتن حکم پوشش، زنان را از سهل الوصول بودن مصون داشته وبا حجاب محدوده مطمئن تري پيرامون او قرار داده است.5 بنابراين براي سالم سازي جامعه بايد به دنبال عفت عمومي باشيم تا حجاب آگاهانه گسترش يابدتاسلامت وامنيت اجتماعي در جامعه پايدارشود.

عفاف وحجاب در رفتار حضرت زهرا (س)

«عفاف و حجاب»  در رفتار فاطمه(س) نمود كاملي دارد كه با افتخار مي توان گفت كه در ميان زنان جهان  حضرت فاطمه ى زهرا (س) بسيار پاكدامن و عفيف بودند و در طول زندگى خويش،در خانه و خانواده و روابط اجتماعي  تجسم عيني حيا وعفاف  به حساب مى آمدند.

حضرت (س) اگرچه نمونه كامل يك زن مسلمان در تمام اوصاف و كمالات اسلامى به ويژه در حجاب و عفاف بود، ولى مسائل سياسى و اجتماعى را نيز در مواقع حساس ناديده نمى گرفت،ودر صورت لزوم در اجتماع حضور مي يافت وبه مبارزه مي پرداخت وحتي در مجامع عمومى وخصوصي به مناظره نشست وبه روشنگري پرداخت، ولى در عين حال هرگز از پرده حجاب كامل و عفاف لازم بيرون نرفت.

حضرت زهرا(س) درتمام ابعاد بهترين سرمشق والگوي عملي براي جامعه امروز وفردا است. يعني جامعه بايد وضعيت عفاف و حجاب فاطمه(س)  را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد و به همان صورت عمل نمايد. صديقه طاهره وقتي وظيفه ايجاب مي‌كند كه سخن بگويد، با قاطعيت تمام سخنراني مي‌كند و آنجا كه ديگر داعي ندارد براي اينكه با نامحرم بنشيند، مجلس را ترك مي‌كند مراعات حفظ حريم حجاب به قدري دقيق و ظريف است، که ضروري است براي حفظ امنيت و ارتباطات اجتماعي و سلامت جامعه همگان در اين مورد با نظر دقيق بنگرند.

 

 

 

مهمان نوازي فاطمه زهرا(س)

در ديدگاه اسلام معاشرت هاي اجتماعي درقالب دوستانه وصله رحم همواره مورد تاکيد قرار گرفته است؛اين ارتباط هاي اجتماعي امري غير قابل اجتناب است .در سيره فاطمي نوع اين ارتباط و رفت وآمدها رامشاهده مي کنيم با اين تفاوت که حضرت زهرا(س) در معاشرت ها حيا وعفاف را همراه باححاب و پوشش مناسب رعايت
 مي کردند.

مهمان نابينا

حضرت زهرا (س)  چنان حيا و عفاف را به عنوان يک اين فضيلت ارزشي وکمال گرايانه  که مورد خواست و رضايت خداونداست را سرلوحه ى رفتار خويش قرار داده بود كه از همه ى نامحرمان حتى از مردان نابينا نيز خود را مى پوشاند.

در روايت هاآمده است که مردي نابينا پس از اجازه گرفتن، وارد منزل امام علي(ع) شد. پيامبر(ص) مشاهده کردند که حضرت زهرا(س) برخاست، فرمودند: «دخترم! اين مرد نابيناست.»قالت فاطمه(س): اِن لَم يَکُن يَرانِي فَانّي أرَآهُ وَ هُوَ يَشُمُّ الرِّيحَ؛پدر، اگر او مرا نمي‏بيند، من او را مي‏نگرم! اگر چه او نمي‏بيند؛ اما بو را استشمام مي‏کند!» 7

رسول خدا پس از شنيدن سخنان دخترش فرمود: «شهادت مي‏دهم که تو پاره تن من هستي.»8

از اين حديث استفاده مى شود كه دختر عالى قدر رسول خدا تا چه ميزانى شرم و حيا داشت و چقدر از مردان بيگانه دورى مى جست؟ و تا ضرورتى نبود از كنار مردها نمى گذشت، هرچند تاريخ اذعان دارد که فاطمه (س) در مواقعي که لازم بود به ميان جامعه آمده و سخنرانى كرده است.در اين حديث بيان حيا وعاف فاطمي مطرح است که از نظر روانشناسي نوع برخورد وحيا  وعفاف حضرت راکاملا نشان مي دهد.

 

پوشش ساده

درسيره فاطمي عفاف و حجاب ،اصل غير قابل تغيير است .هدف رعايت  پوشش  مورد نظر اسلام است که باساده ترين پارچه هم مي توان عفاف وحجاب را داشت.در زندگي حضرت زهرا(س) تجمل و تبرج امري مذموم است که در اسلام ترد شده است.فاطمه(س) که دختر پيامبر(ص) و همسر علي (ع) است ،مي توانست از
 پارچه هاي زربفت و حرير ،نوع پوشش خود راانتخاب کند؛اما تاريخ اذعان دارد که فاطمه(س)در نهايت سادگي وخضوع چادري برسر داشت که شايد زنان ديگر مدينه هرگز چنين پوششي نداشتند.

اما از ديدگاه فاطمي نفس وجود حجاب  وحفظ آن در جامعه است که بتواند سرمشقي براي پايين ترين زندگي مردم هم باشد ؛که حجاب و عفاف مخصوص  سران يا عامه مردم نيست بلکه همه ي مردم در هر سطحي(فقير يا ثروتمند) بايد آن رارعايت کنند ،حتي اگر اين چادر ،چادري وصله دار باشد.

پوشش زاهدانه حضرت زهرا(س) به اين علت بود که با ساده زيستي خود زنان راازغلتيدن در دام تجمل ها و
تبرج ها ،بازدارندو در مرحله عمل ،ارزش ها و منزلت انسان را در تعالي روحي ومعنوي اثبات کنند. هم چنان که مقام معظم رهبري درخصوص ساده زيستي زهرا(س)ودرس گرفتن ازآن فرمودند:«ساده زيستى دختر پيامبر(ص)  يك نمونه براى زنان امروز جامعه مااست. ما روحيه مصرف گرايى را كنار بگذاريم و در زندگى به حد لزوم اكتفا كنيم و از افراط بپرهيزيم و آرزوهاى حقير و كوچك را فداى ارزش هاى بزرگ بكنيم، نمونه كامل آن را در زندگى فاطمه زهرا ـ سلام الله عليها ـ مى توان در تاريخ مشاهده كرد.»11

درخصوص چادرساده صديقه طاهره از سلمان نقل شده است:« روزي حضرت فاطمه(س) را ديدم که چادري وصله‏دار و ساده بر سر داشت.در شگفتي ماندم و گفتم عجبا! دختران پادشاهان ايران و قيصر روم بر کرسي‌هاي طلايي مي‏نشينند و پارچه‏هاي زربفت به تن مي‏کنند، وه که اين دختر رسول خداست! نه چادرهاي گران قيمت بر سر دارد و نه لباس‌هاي زيبا!!

فاطمه(س) پاسخ داد: قالت: «يا سَلمانُ! اِنَّ اللهَ ذَخَّرَ لَنا الثِيّابَ وَ الکَراسِيَّ لِيَومٍ آخِرٍ.»12

«اي سلمان! خداوند بزرگ، لباس‌هاي زينتي و تخت‌هاي طلايي را براي ما در روز قيامت ذخيره کرده است.»13

اصل وتکليف پوشش در اسلام امري موکد است ،در برخي آيات، قرآن زنان را مکلف مي کند ، جاذبه ها و زينت هاي ظاهري و باطني خود را آشکار نکنند ، مگر آنچه نمايان است .14 آنها بايد پوششي مناسب که تمام گردن و سينه و اندام ها و زينت هاي پنهان آنها را مستور کند داشته باشند که موجب تهيج شهوت مردان نگردد و موجب آزار و اذيت خود توسط افراد بيمار دل را فراهم نکنند. 15کردار و راه رفتن آنها نيز بايد به دور از
جلوه گري، خودنمايي و جلب توجه باشد .

در نظام مقدس اسلام ، اين امور کاملاً حکيمانه و به مصلحت زن و اجتماع وضع گرديده است.با دقت در سيره حضرت زهرا (س)آن اسوه به تمام معنا در مي يابيم که ايشان آيينه تمام نماي حجاب وعفاف اسلامي است وهدف پوشش زن بوده است نه تبرج و خودنمايي بالباس هاي زينتي و...!!

 

اين روايت ها بر اين نکته تاکيد داردحجاب در اسلام هرگز مانع حضور زنان درعرصه جامعه و فعاليت هاي فرهنگي واجتماعي ومانع رشد استعدادهاي علمي و توانايي هاي زنان نيست؛بلکه مي خواهد اين حضور در حريم امن اجتماعي عمل شودوبيان مي دارد که حجاب  احترام وعزت ايجادمي کند. واعتبار معنوي حضرت زهرا(س) بقدري بود که شمعون يهودي باکمال رضايت واحترام ،چادروصله دارحضرت را مي گيرد و دربرابراين عظمت روحي وايثارحضرت زهرا(س)سربرسجده مي گذاردو مسلمان مي شود.

نتيجه

احکام و دستوراتي که اسلام در سيره معصومين و حضرت زهرا(س)الگوي عملي جوامع  قرار داده،همه و همه بيانگر توجه دقيق و موشکافانه اسلام نسبت به سلامت جامعه و فرد مي باشد.در روابط اجتماعي عفاف وحجاب رمز بهداشت وسلامت رواني جامعه است ويكي از ارزش‏هاي والاي انساني و اسلامي كه سرچشمه ارزش‏هاي ديگر، و موجب آثار درخشان معنوي است، كه مي‏توان آن ها را از پايه‏هاي اخلاق و صفت كليدي براي عقب زدن رذايل  در روابط اجتماعي و سوق دهنده به سوي تكامل و درجات عالي و كمالات متعالي زنان ومردان در جامعه دانست.

در بين مسائل مختلف اخلاقي واجتماعي خانواده ،رعايت عفاف وحجاب زنان و  مردان، ونحوه
ارتباط هاي اجتماعي  از مسائل مهمي است كه متاسفانه امروز در جوامع با  تهاجم و شبيه خون فرهنگي مورد  غفلت و تسامح و تساهل  قرار گرفته است وبنيان خانواده واجتماع را مورد هجمه قرار داده است.وضعيت موجود در روابط اجتماعي و خانوادگي نشان مي دهد كه نوعي انحراف از فطرت  زنان ومردان  ايجادشده است  كه ماحصل آن گامي به سوي بي بند و باري و فساد در روابط اجتماعي است.

جهت حل معضلات ومشکلات اجتماعي نيازبه الگوي عملي براي زنان ومردان است که با پيروي ازاين الگو وهمانند سازي مي توانند مسيرهدايت وسعادت وآرامش را به دست آورند.با توجه به وضعيت عفاف وحجاب در جامعه امروزوآشنايي با سيره فاطمه(س) والگوگيري در گفتار ورفتار ورعايت عفاف در روابط اجتماعي ،بسيار ضروري وحياتي است.

شناخت ومعرفت فاطمي نشان مي دهد که درسيره  وروش آن حضرت حفظ ححاب وعفاف اصلي  مهم است که هرگز مانع فعاليت هاي اجتماعي  نمي شود؛بلکه بي مبالاتي درحفظ ورعايت عفاف وحجاب و خودنمايي وتبرج و اختلاط بي جادر معاشرت ها ممنوع ومذموم است.واين که حکم عفاف وحجاب براي شناخته شدن زن به عفاف و پاکي و امنيت او از آزارواذيت هاي اجتماعي  الزامي شده است. اسلام مي خواهد باتدبيرودرايت زن ومرددر روابط اجتماعي با هم مرتبط باشند تا نگاه انساني و بستر تکاملي در جامعه فراهم شود وجسم ها در ديد قرار
نگيرد ،بلکه معرفت و انسانيت وارزش هادر معاشرت ها حاکم شود.

 

بسم الله الرحمن الرحیم

حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در جلسه درسهایی از قرآن که درباره "حقوق خانواده در اسلام" ، "محبت و اعتماد" ، "مقدار مهریه" ، "اداره و سرپرستی خانواده توسط مردان" ، "حکومت مردان در خانواده" ، "توجه اسلام به آرایش و آراستگی" و ... سخن گفته است که یکی از آنها آرایش دختران جوان در خانواده و در مواقعی است که اسلام آن را حلال دانسته اما برخی از والدین با عقاید نادرست خود با این قبیل کارهای حلال مخالفت می‌کنند. آنچه در ادامه می‌خوانید قسمتهایی از این سخنرانی است.

آرایش دختران
آرایش زن چیست؟ زن ذاتاً دوست دارد آرایش كند. و این جزء ذات زن است. متأسفانه بعضی از این حاج‌خانم‌های پیرزن در خانه تا می‌بیند دخترش آرایش می‌كند، یا عروسش، (خنده حضار) یك تعبیرات زشتی می‌كند. خانم! تو پیری؟

خجالت نمی‌كشند، طوری نیست خجالت نكشند. مگر می‌خواهد بیرون برود خودش را نشان جوان‌ها بدهد. خودش را آرایش می‌كند. ما زن داریم دو لیتر گریه می‌كند برای امام حسین(ع). اما اگر بفهمد پسرش با عروسش یك بستنی خورده كودتا می‌كند. (خنده حضار) روضه هفتگی، ختم انعام، ختم قرآن، همه‌ی دعاها و نمی‌دانم «امن یجیب» مهرش، جانمازش اندازه‌ یك بقچه‌ی حمام است. اما اگر بفهمد كه این مثلاً با عروسش رفته فرض كنید حالا بگردند، دری وری می‌گوید. زن نژادش این است.
شما یاد بگیرید از امیرالمؤمنین(ع)، با غلامش رفتند پیراهن بخرند، پیراهن قشنگ را داد به غلامش، گفت: آقا من قنبر غلام هستم. فرمود: مگر جوان نیستی؟ خوب جوان دوست دارد شیك بپوشد. سر به سر بچه‌ها نگذارید. در آرایش حلال، وقتی به آرایش حلال گیر دادی، آنها سمت آرایش حرام می‌روند. خیلی از گیرهایی كه می‌دهند اینها ضررش به خودشان برمی‌گردد.
بعضی از جوان‌ها تا حالا چند مورد آمدند، به من گفتند: حاج آقای قرائتی من به خاطر شما یك سیلی خوردم. گفتم: چرا؟ گفته: من می‌خواستم آن كانال فوتبال ببینم، پدرم گفت: آن كانال قرائتی را ببینیم. من هی زدم فوتبال، او هی زد قرائتی! آخرش یك سیلی به من زد. من از همه‌ اینهایی كه از پدرشان یا پدر بزرگشان كتك خوردند، معذرت می‌خواهم.
(خنده حضار) آخر این قرائتی تحمیلی درست نیست. اسلام گفته آزادی، حتی اگر آمدی پشت سر این آقا نماز خواندی، ركعت دوم آزادی! قصد فرادی كن برو. اصلاً نماز مغرب را خواندی، نماز عشا را آزاد هستی، رها كن برو. اسلام به ما آزادی داده است. اگر ما به حلالها قناعت كنیم، همه‌ی مردم مسلمان میشوند. گیر اینكه بعضیها اسلام به آنها سنگین است، در همین نماز جمعه دیروز، نماز جمعه گذشته رفتیم، به ما گفتند: بین دو نماز صحبت كن. گفتم: سخنرانی بین دو نماز گروگان گیری است. گفت: فرار می‌كنند. گفتم: خوب فرار كنند. مگر میخواهی مردم را اسیر كنی؟ كم حرف بزن، خوب حرف بزنی فرار نمی‌كنند، حالا فرار هم كردند، كردند.

 


توجه به دستورات دین، نه سلیقه‌هایشخصی
ما مثل بت پرست‌ها در بعضی كارها هستیم. بت پرست‌ها با دست خودشان یك بت می‌تراشیدند، راستش گریه می‌كردند. قرآن می‌گوید: «أَ تَعْبُدُونَ ما تَنْحِتُونَ» (صافات/95) با دست خودت سنگ تراشیدی حالا راستش گریه می‌كنی؟ ماهم با دست خودمان آداب و رسوم را درست كردیم، خودمان در آداب و رسوم خودمان ماندیم.

آرایش یك ارزش است. دختر و پسرها در آرایش حلال نباید مزاحم داشته باشند. مثل اینكه یك كسی شوهرش مرده اسلام گفته چهار ماه و ده روز فاصله بگیرد. بعد از چهار ماه و ده روز، قرآن آیه دارد می‌گوید: اگر خانم خواست عقد كند، كسی حق ندارد جلوی او را بگیرد. آیه‌ قرآن است. متن قرآن است. زن بیوه! خواهند گفت عجب زن بی‌حیایی بود. چه زود شوهر كرد. تو كه می‌گویی: فلان زن بی‌حیا است، قطعاً غیبت كردی و گناه كبیره كردی. تو گناه كبیره كردی كه گفتی فلانی بی‌حیا است. اما او ثواب كرد. این خانم به هوای... نه خواهند گفت: این به شوهر اولش وفادار نیست. چه كسی گفت: معنای وفا یعنی عقد نكن؟ چه كسی گفت: عقد نكن.
زنان بیوه یك چیز غلطی در سرشان است. می‌گوید: من می‌خواهم وفادار باشم. چون می‌خواهد وفادار باشد، ازدواج نمی‌كند. اصلاً قاطی كرده والله نمی‌دانم قاطی كرده، اینها جزء دین نیست. جزء لغت نیست. جزء قرآن نیست. بالاخره حالا من 50 سال است دیگر آخوند هستم. 15 سالگی آخوند شدم. حالا 65 سالم است. بعد از 50 سال آخوندی، 32 سال برای شما حرف می‌زنم.
وفا این نیست كه انسان ازدواج نكند. تقوا این نیست كه انسان برای شوهرش آرایش نكند. به خانم می‌گوییم: آخر این چه قیافه‌ای است؟
یك مردی در كوچه می‌دوید. گفتند: كجا می‌دوی؟ گفت: می‌روم خانه زنم از عروسی می‌آید، چون تا از عروسی می‌آید، لباس‌های خوبش را كنار می‌گذارد و آشغالهایش را خواهد پوشید. من می‌خواهم یك لحظه‌ای كه لباسش را می‌كند، من هم یك نگاهی به این لباس بكنم. خوب این چه، كجایش مثلاً چرا چنین است؟ كه مرد باید بدود، آرزو، آه بكشد كه یكبار هم... هرچه آرایش دارید «وَ لا یبْدینَ زینَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِن» (نور/31)‏ آرایش مخصوص زن است. بیرون خانه آرایش نباشد.

حدیث داریم پیغمبر برای خانم‌هایش آرایش می‌كرد. پولی كه پیغمبر برای عطر می‌داد بیش از پولی بود كه برای غذا می‌داد. زن و شوهر باید چطور باشد؟ قرآن می‌گوید: «هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ» (بقره/187).

زیبایی درباره حجاب و عفاف

 

*** حجاب یعنی من مجهز به آنتی ویروس هوس و وسوسه هستم.

*** کس غنچه نهان شده دربرگ را نچید / از بی حجابی است اگر عمر گل کم است.

*** حجاب نیمی از ایمان است.

*** اصالت زن مسلمان عفت اوست که حجاب مهمترین رکن آن است.

*** ای زنان زینت های خود را آشکار نسازید مگر برای محرمانتان.

*** حجاب واکسن مقابله با تیر نگاههای آلوده.

*** حجاب سنگری است محکم  که زن را از نگاه مردان شیطان صفت مصون و محفوظ نگه می دارد.

*** حجاب بوته خوش بوی گل عفاف است. حجاب مصونیت است نه محدویت.

*** حجاب یعنی حیای جوان باعفت.

*** بدحجابی زن از بی غیرتی مرد است.

*** کسی که عفت داشته باشد ارزش و منزلتش زیاد خواهد بود.

*** حجاب امن ترین پناهگاه زن.

*** حجاب بیانگر وقار و افتخار زن است.

*** زن درحجاب مانند گوهر در صدف است.

*** حجاب رساندن زن به رتبه عالی معنویت.

*** حجاب سرچشمه کمال زن است.

*** چادر بهترین نوع حجاب و نشانه ملی ماست.

*** عفت باید درفکر نگاه، زینت، حجاب، زبان، چشم، گوش و اندام تجلی داشته باشد.

*** حجاب جاذبه خوبی ها و دافعه خطاهاست.

*** حجاب ح= حریت، ج= جذبه، ا= آبرو و شرف، ب= بندگی.

*** حجاب یعنی حریت و آزادگی و افتخار و بندگی.

*** حجاب برای زن تاج بند گی خداست.

*** اقتدار زینب به حجاب او بود.

*** حجاب مانع آلوده شدن جامعه به فساد است.

*** حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب های اجتماعی.

*** هیچ کس نمی داند من چقدر خوشحال شدم که رسول خدا (ص) مرا از ظاهر شدن در پیش چشم مردان معاف کرد. (حضرت فاطمه «س»)

*** زن با حجاب همچون مرواریدی در صدف است.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:46 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

شما هم فقط به این دلیل که یک نفر پشت سرتان حرف زده است، دچار این احساسات شده اید؟ وقت آن رسیده که همه آنها را کنار بگذارید. ما به شما میگوییم چرا دیگران پشت سرتان حرف میزنند و برای کنار آمدن با آن چه میتوانید بکنید.

چرا آدمها پشت سرتان حرف میزنند؟

نفرت، ناامیدی، ناراحتی، طرد شدگی، عصبانیت، حسادت، پریشانی، ضعف، شکست، دلسرد شدن، افسردگی، انتقام، آزردگی ، ….


شما هم فقط به این دلیل که یک نفر پشت سرتان حرف زده است، دچار این احساسات شده اید؟ وقت آن رسیده که همه آنها را کنار بگذارید. ما به شما میگوییم چرا دیگران پشت سرتان حرف میزنند و برای کنار آمدن با آن چه میتوانید بکنید.

۱) شما فردی موفق هستید

در بسیاری از موارد، آدمها وقتی پشت سرتان حرف میزنند که شما به چیزی رسیده باشید که آنها قدرت آن را نداشته باشند. پیشرفتهای حسادت آور است که معمولاً جرقه شروع غیبت پشت سر شما میشود. کسانیکه خیلی موفق باشند معمولاً محبور میشوند پوسته هنجارهای اجتماعی و فرهنگی را بشکنند. این واقعیت دلیل غیبت کردن دیگران پشت سر شما است، چه در مدرسه، چه دانشگاه و چه محل کار.

خواننده ای مشهور بنام X را در نظر بگیرید. نمیخواهیم بحث کنیم که او خواننده خوبی است یا  نه. اما مطمئناً همه شما میلیونها «من از X متنفرم»هایی که در فیسبوک هست را دیده اید. دلیل آن ممکن است این باشد که X  بسیاری از هنجارهای سنتی موسیقی را شکسته است.

۲) به جنبه های خوب زندگی شما حسادت میکنند

بگذارید باز مثال بزنیم. آقای X در کمتر از ۶ ماه وارد شرکت ABC شده، ترفیع گرفته و مدیر میشود. آقای Y و خانم Z از دو سال پیش در آن شرکت مشغول به کار بوده و مشتاقانه منتظر ترفیع گرفتن به همان مقام بوده اند. اما این تازه وارد، آقای X، از آنها جلو زده است. آقای Y و خانم Z همه روز مشغول حرف زدن پشت سر او هستند.

ترفیع گرفتن در محل کار فقط یک نمونه بود. واقعیت سخت زندگی این است که وقتی به چیزی که به دست آورده اید یا انجام داده اید حسادت کنند، شروع به حرف زدن پشت سرتان خواهند کرد.

۳) کار بهتری برای انجام دادن ندارند

حرف زدن دیگران پشت سرتان به این معنی است که واقعاً کار بهتر و مفیدتری برای انجام دادن ندارند. مطمئناً همه ما میخواهیم که زندگی مفیدتری داشته باشیم، بسیار پرمفهوم تر از غیبت کردن و حرف زدن پشت سر این و آن. این فقط نشانگر یک واقعیت است: آنها افرادی بیچاره و قابل ترحم هستند.

وقتی دیگران پشت سرتان حرف میزنند چه بکنید

۱) هیچ کاری نکنید

یکی از اولین کارهایی که باید بفهمید و درک کنید این است که هیچ کاری از دستتان برنمی آید. ممکن است بتوانید یک نفر که پشت سرتان حرف زده است که خاموش کرده یا توجیه کنید اما اینکار را درمورد چند نفر در دنیا میخواهید انجام دهید؟ آیا میدانستید که آدمی مثل استیو جابز هم منتقدان زیادی داشته که از شیوه مدیریت و بازاریابی او و حتی شخصیتش خوششان نمی آمده؟ نکته ای که میخواهیم عنوان کنیم این است که علیرغم هر کاری که در زندگیتان میکنید و میزان موفقیتتان، همیشه آدمهایی هستند که مخالف شما باشند و برای پایین کشیدن شما ممکن است پشت سرتان حرف بزنند.

۲) بفهمید که آنها هیچ اهمیتی ندارند

آدمهایی که پشت سر شما حرف میزنند، در زندگیتان اهمیتی ندارند. اگر واقعاً آدمهای مهمی در زندگی شما بودند، طرف شما بودند، درست است؟ شادی و خوشبختی واقعی شما به پیشرفت و سلامت خود و عزیزانتان بستگی دارد. هر چه که دیگران میگویند، احساس میکنند یا انجام میدهند نباید بر خوشبختی و طرزفکر شما اثر بگذارد. قبل از اینکه دیر شود این مسئله را درک کنید.

۳) وقتی از آنها میگذرید، با اعتمادبه نفس لبخند بزنید

بدترین ضربه به کسی که پشت سر شما حرف میزند این است که ببیند با اعتمادبه نفس کامل به آنها لبخند میزنید؛ لبخندی که میگوید «من میدانم که پشت سرم حرف میزنید اما برایم مهم نیست!» وقتی از کنارشان عبور میکنید، طوری راه بروید که انگار خوشبختترین آدم روی زمین هستید.

۴) به حرفهایشان بخندید

یکی دیگر از بدترین ضربه هایی که میتوانید به کسانی که پشت سرتان حرف میزنند وارد کنید، شادی و خوشبختی شماست. این واقعیت که این کار آنها اهمیتی برای شما نداشته و اذیتتان نکرده است به معنی شکست آنهاست.

۵) احساس قربانی شدن نکنید

همانطور که احتمالاً تا حالا متوجه شده اید، موقعیتی که دیگران پشت سرتان حرف میزنند به موفقیت شما در چیزی که توسط آنها مورد حسادت واقع شده بستگی دارد. این فقط به یک واقعیت منتهی میشود: از همان ابتدا شما پیروز میدان بوده اید. نقشتان را بعنوان برنده، بازی کنید، جشن بگیرید و از این واقعیت که حتماً ارزشمند بوده اید که درموردتان حرف میزنند، لذت ببرید.

۶) دستگاه پشتیانی خودتان را داشته باشید

بله، همه ما دوستان و همکارانی داریم که مراقب ما هستند. اگر شما اینطور نیستید، دلیلی برای ترسیدن وجود ندارد زیرا همه ما باید از جایی شروع کنیم، درست است؟ با محبت کردن به اطرافیانتان شروع کنید. هر روز برای مهربان بودن تلاش کنید. با این روش طرفدارانی برای خودتان درست خواهید کرد. داشتن یک سیستم پشتیبانی سالها طول میکشد، پس صبور باشید و هر روز را یک چالش جدید ببینید.

۷) برای رویارو شدن با آنها خوب برنامه ریزی کنید

واکنش بد در چنین موقعیتی کمکتان نخواهد کرد. فقط این واقعیت را ثابت خواهد کرد که از نظر ذهنی تحت تاثیر آن حرفها قرار گرفته اید. آرام باشید و از این مهمتر نشان دهید که شایعاتی که درموردتان شکل گرفته است هیچ اهمیتی برایتان ندارد. اگر لازم است در موقعیتی مثل این برخورد کنید، باید خوب برنامه ریزی کنید. با این افراد پشت درهای بسته صحبت کنید تا کس دیگری از ماجرا باخبر نشوید.

چشمتان را باز کنید

حتماً بسیاری از افراد سرشناس و موفق را می شناسید که مورد انتقاد قرار گرفته اند و توسط کسانی که پشت سرشان حرف میزده اند مورد استهزاء قرار گرفته اند.

آنها چه وجه اشتراکی دارند؟ درکنار این واقعیت که توسط میلیونها نفر مورد انتقاد قرار گرفته اند، در کار خودشان بسیار موفق بوده اند. همه این افراد به آرزوهایشان رسیده اند. اینکه چطور به آرزوهایشان دست یافته اند یا مسیر درستی را برای آن انتخاب کرده اند یا نه بحث دیگری است که در اینجا به آن نمیپردازیم. نکته مهم موفقیت آنهاست.

تنها راه موفقیت

نه، با دعوا کردن با هر یک نفری که پشت سرتان حرف میزند، موفق نخواهید شد. با احساس ناامیدی و منزوی شدن هم همینطور. تنها راه موفقیت، جلو رفتن و ادامه دادن راهتان علیرغم حرف دیگران است. تنها راه موفقیت همین است!پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:43 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

تحقیقات نشان می دهد که خوردن یک بسته چیپس در روز شبیه نوشیدن 5 لیتر روغن مایع در سال است، حقیقت امر این است که خوردن چیپس و در کل اسنکها نه تنها موجب چاقی و بیماریهای قلبی می شود، بلکه مشکلات رشدی را برای جنین، بیش فعالی را در کودکان و سرطان را در بزرگسالان به همراه دارد.
 
شاید خوردن چیپس و در کل اسنکها چندان هم هشدار دهنده نباشد اما اگر مصرف آنها به یک عادت تلقی شود، تبعات آن بسیار خطرناک است. برخی از تحقیقات نشان می دهد که یک سوم از کودکان بریتانیایی هر روز چیپس می خورند و دو سوم دیگر چندین بار در یک هفته چیپس مصرف می کنند.
 
در حقیقت در این کشور سالانه شش میلیارد بسته چیپس مصرف می شود به طوری که مردم هر سه دقیقه یک تن چیپس می خوردند یا هرکس دست کم 100 بسته چیپس می خورد.
 
خورد یک بسته چیپس در روز می تواند معادل نوشیدن 5 لیتر روغن در سال باشد. نیاز به گفتن نیست که این اسنکها علاوه بر چربی حاوی نمک و شکر هم هستند.
 
شاید باور تمام این موارد منفی درباره بسته هایی با اشکال معصومانه  و خنده دار در رنگهای روشن در فروشگاه ها خودنمایی می کنند دشوار باشد اما حقیقت این است که این محصولات از نظر صنعتی طوری طراحی شده اند که ذائقه ما را تحریک کرده و به نقطه اعتیاد می رساند.
 
مایکل ماس نویسنده کتاب" نمک، شکر، چربی: چگونه بزرگان صنعت غذا ما را فریب می دهند" اظهار داشته است که تحقیقاتش نشان می دهد که چگونه شرکتهای بزرگ تولید غذا، چگونه چیپس را از چیپس نسبتا هیجان انگیز دهه هفتاد به بمب هوشمند مغز ما تبدیل کرده اند.
 
وی توضیح می دهد، وقتی که یک چیپس در دهان خود می گذارید، مزه نمک بی درنگ شما را درگیر می کند. این تأثیری است که در صنعت نمک به آن انفجار طعم گفته می شود.
 
چیپسهای مدرن نیز سرشار از چربی هایی هستند که این صنعت به آن احساس دهانی می گوید. این موجب می شود که تجربه خوردن چیپسهای امروزی شبیه لذت گاز زدن به یک پنیر چسبناک است. ما این چربی را از طریق عصبی حس می کنیم که به آن عصب سه قلو گفته می شود، هرچه این احساس دهانی بهتر باشد ما از خوردن چیپس لذت بیشتری می بریم.
 
راز نهایی چیپس در تردی آن است. محققان دریافته اند که هرچه صدای خوردن چیپس بیشتر باشد، فرد از خوردن آن بیشتر لذت می برد.
 
اعتیادآور بودن چیپس
 
مسئله اصلی اینجاست که چیپس ها به گونه ای طراحی شده اند که اعتیاد آور باشند. این محصول به قدری دقیق طراحی شده که سازنده نقطه شکستن آن هنگام گاز زدن را نیز به دقت برنامه ریزی کرده است. نکته بعدی نحوه انتخاب برچسب و نوشته های روی بسته برای این نوع محصولات است که گویی به واقع از میزان نکات منفی آن کم می کند.
 
همه این موارد می تواند توضیح دهد که چرا همه ما این همه به چیپس خوردن علاقمندیم. اما بهای خوردن این اسنک چرب، شکر دار و نمکین توسط سلامتی ما پرداخته می شود.
 
مصرف بیش از حد این مواد عامل افزایش خطر چاقی، فشار خون بالا، دیابت نوع 2 و بیماریهای قلبی شود. در کودکان مصرف بیش از حد چیپس موجب می شود که آنها در مسیر زندگی با زندگی غیر سالم قدم بگذارند.
 
براساس اظهارات دکتر داریوش مظفریان متخصص قلب و محقق و پژوهشگر غذا، چیپس در چاقی مسری ایالات متحده نقش مهمی برعهده دارد. همه غذاها با هم برابر نیستند و درمورد برخی حتی میانه روی در خوردن آنها نیز کافی نیست.
 
وی در تحقیقات خود تمام انواع  غذاهای دارای سیب زمینی به ویژه چیپس را عامل چاقی دانسته است.
 
دکتر مظفریان استادیار پزشکی و همه گیری شناسی دانشکده پزشکی هاروارد اظهار داشت که سطح بالای نشاسته و هیدروکربنات تصفیه شده در بسته های بزرگ و متوسط چیپسهای امروز می تواند سطح گلوگز و انسولین خون ما را تغییر دهد. این عدم تعادل موجب می شود که احساس سیری کمتری داشته باشیم و حس گرسنگی ما افزایش یافته و میزان غذای مصرفی در طی روز نیز بیشتر شود.
 
براساس اظهارات دکتر مظفریان که خود یک یا دوبار در ماه چیپس را در مقادیر کوچک مصرف می کند، در نتیجه این تغییرات احتمال بازکردن یک بسته چیپس دیگر بیشتر می شود.
 
خطر خوردن چیپس برای جنین متولد نشده
 
مصرف میزان چشمگیری از چیپس نه تنها در بدن کودکان و بزرگسالان عدم تعادل ایجاد می کند، بلکه به جنین متولد نشده نیز صدمه می زند.
 
به گزارش مهر، تحقیقات بریتانیایی نشان می دهد که زنان بارداری که چیپس و اسنک می خورند درست به همان میزانی به جنین خود صدمه می زنند که گویی دخانیات مصرف می کنند. این مسئله به علت وجود یک ماده شیمیایی بی بو و غیرقابل مشاهده ای به نام آکریلامید که می تواند به دی ان ای صدمه بزند.
 
آکریلامید یک سم عصبی است که نخستین بار در پلاستیکها و صنایع رنگرزی کشف شد. 10 سال پیش دانشمندان سوئدی به این نتیجه رسیدند که وقتی غذاهای فرآوری شده نشاسته ای چون چیپس به طوری صنعتی با دمای بالا تهیه می شود، این سم در مقادیر زیاد تولید می شود.
 
اکنون تحقیقات انجام شده توسط موسسه تحقیقات سلامت بردفورد ارتباطی بین سطح بالای آکریلامید و تولد کودکانی با وزن کم قائل شده است.
 
درحال حاضر مطالعه تأثیرات مصرف آکریلامید روی بزرگسالان ادامه دارد.
 
ارتباط چیپس و بیش فعالی
 
مصرف چیپس و اسنکها خطرات دیگری هم برای جوانان و نوجوانان دارد که در میان آنها می تواند به بیش فعالی اشاره کرد.
 
در ماه فوریه یک تحقیق که نتایج آن در مجله Plos One منتشر شده گزارش داد که وقتی موشها رژیم غذایی داشتند که از چیپسهای صنعتی فراهم شده بود مغز آنها در مقایسه با مغز موشهای عادی از نظر فعالیت متفاوت بود.
 
محققان دانشگاه ارلانگن - نورنبرگ آلمان دریافتند، در این موشها، آن قسمتهایی از مغز که به خواب مربوط است کار نمی کرد، درحالی که قسمتهایی که با حرکت بدن همراه بود فعالیتی بیشتر از همیشه داشت. این تغییرات در مغزها موجب می شود که در رفتار آنها بیش فعالی مشاهده شود.
 
تحقیقات نشان می دهد که مصرف چیپس میان کودکان به سطح خطرناکی رسیده است و اکنون زمان عملکرد هوشیارانه در این رابطه است.
 
هرچقدر هم که بسته ها و تبلیغات این خوراکیها فریبنده باشند اما به علت، فقدان درج هشدارها روی بسته های اسنکها باید نسبت به زیادروی بزرگسالان و کودکان در مصرف این اسنکها هوشیار عمل کنیم.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:42 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

پیشگیری واقعا بهتر از درمان است، بنابراین در اینجا چند راه حل عجیب برای جلوگیری از سرماخوردگی ذکر می‌کنیم:


۱- دست‌هایتان را بشویید. هر بار که شما به دکمه آسانسور، دسته تردمیل، دستگیره درب‌ها یا غیره دست می‌زنید، دست‌هایتان میلیون‌ها میکروب به خود جذب می‌کنند. به همین دلیل است که متخصصان معتقدند شستن دست‌ها بهترین راه برای جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مختلف است.

حداقل حدود ۲۰ ثانیه دست‌هایتان را با آب و صابون بشویید و بین انگشت‌ها و زیر ناخن‌هایتان را هم فراموش نکنید. اگر به آب و صابون دسترسی نداشتید، از ضدعفونی کننده‌هایی که در ترکیبات آنها الکل وجود دارد، استفاده کنید.

۲- بیشتر معاشرت کنید.حتما می‌دانید که دوستی‌ها و روابط اجتماعی گسترده و صحیح، اثرات مضر هورمون‌های استرس را کم می‌کند. اما تحقیقات جدید نشان داده است که هرچه دوستان بیشتری داشته باشید، سالم‌تر خواهید بود. پزشکان به ۸۳ دانشجوی سال اول دانشگاه، واکسن آنفلونزا تزریق کردند و متوجه شدند که تعداد آنتی‌بادی‌های مبارزه با بیماری آنفلونزا در بدن افرادی که روابط اجتماعی بیشتری دارند، بیشتر از کسانی است که روابط محدوتری دارند.


۳- مسواک‌هایتان را جداگانه نگهداری کنید. وقتی یکی از افرادی که در خانه شما زندگی می‌کند دچار سرماخوردگی می‌شود تقریبا جلوگیری از سرایت آن به افراد دیگری که در همان خانه زندگی می‌کنند، غیر ممکن است و احتمالا شما هم بعد از مدتی، سرفه کردن و عطسه کردن را آغاز می‌کنید. یکی از راه‌هایی که می‌تواند از گسترش سرماخوردگی در خانه جلوگیری کند، این است که اعضای خانواده مسواک‌هایشان را جدا از هم نگهداری کنند، یعنی طوری آنها را قرار دهید که با یکدیگر تماس نداشته باشند.


۴- به نظافت آشپزخانه بیشتر توجه کنید. هر روز حوله مخصوص خشک کردن ظروف‌تان را عوض کنید. هیچ وقت از حوله‌ای که برای خشک کردن دستان‌تان استفاده کرده‌اید، برای خشک کردن ظرف‌ها استفاده نکنید. بهتر است اجازه دهید ظرف‌ها با جریان هوا خشک شوند. اسکاچ ظرفشویی را همیشه کاملا بشویید و اگر تا مدتی آنها را نمی‌خواهید (مثلا شب تا صبح) در جایی قرار دهید که خشک شوند. همچنین هر چند مدت یک بار، آنها را عوض کنید.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:41 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

مسواک شما آلوده‌تر از آن چیزی است که فکر می‌کنید. با خواندن این مطلب می‌توانید سلامت خود را در برابر بسیاری از آلودگی‌های روی مسواک حفظ کنید.

       
اگر موهای مسواك شما پس از مدت كوتاهی مثلا یك هفته كج و بدشكل شد، نشانه این است كه شما با نیروی زیادی مسواك می‌زنید. بنابراین باید فشار دستتان را حین مسواك زدن كاهش دهید.


اما اگر بعد از شش‌ ماه، موهای مسواك شما دست نخورده باقی مانده است، نشان می‌دهد كه شما با نیروی كمی مسواك می‌زنید و به این ترتیب دندان‌هایتان به خوبی تمیز نمی‌شوند یا اینكه تنبلی می‌كنید و فقط گاهی به مسواكتان سر می‌زنید.


هر زمان که از روی تنبلی تصمیم گرفتید مسواک زدن بعد از ناهار یا شام را انجام ندهید، به این فکر کنید که چه میزان باکتری در دهان شما وجود دارد و می‌توانند چه خطراتی برایتان ایجاد کنند.


دکتر هارمس می‌گوید: این باکتری‌ها هستند که می‌توانند باعث ابتلا به بیماری‌های لثه شوند، پوسیدگی دندان به بار بیاورند و تنفس شما را بدبو کنند. بنابراین تا آنجا که ممکن است مسواک بزنید و از نخ دندان استفاده کنید تا این باکتری‌ها به کمترین میزان ممکن برسند.

 شستشوی دهان قبل و بعد از استفاده از یک دهان‌شویه آنتی‌باکتریان قبل و بعد از مسواک زدن می‌تواند تعداد باکتری‌های ایجاد کننده پلاک‌های دندانی به طور قابل توجهی کاهش دهد.


چه زمانی باید مسواک را عوض کرد؟

بهترین کار برای کاهش باکتری‌ها روی مسواک‌ها این است که آنها را به فاصله‌های زمانی منظم تعویض کنید.


سازمان دندانپزشکی آمریکا توصیه می‌کند بعد از 3 یا 4 ماه استفاده از مسواک‌، آن را تعویض کنید. اگر سیستم ایمنی بدن شما ضعیف است، بهتر است فاصله تعویض مسواک‌ها را کمتر کنید و آنها را هر دو ماه یکبار و حتی زودتر تعویض کنید.

اگر از مسواک برقی استفاده می‌کنید، با رعایت همین فاصله زمانی سر قابل تعویض آنها دور بیندازید و از سر جدید استفاده کنید.


آیا استرلیزه کردن مسواک‌ها موثر است؟

محصولات مختلفی در بازار هستند که ادعا می‌شود می‌توانند مسواک‌ها را استرلیزه کنند. بعضی‌ها می‌گویند این محصولات می‌توانند با گرما یا اشعه ماوراء بنفش، یا اسپری‌های آنتی‌باکتریال میکروب‌های روی مسواک را از بین می‌برند.


شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بعضی از این محصولات می‌توانند باکتری‌ها را از بین ببرند، اما هنوز کارشناسان به این نتیجه نرسیدند که استفاده از این محصولات بتواند خطر ابتلای شما به بیماری را کاهش دهد.


به هر حال اگر تصمیم به استفاده از یکی از این محصولات را گرفتید، اطمینان حاصل کنید که آنها دارای تائیدیه از FDA هستند. هم‌چنین به یاد داشته باشید که حتی بهترین محصولات هم نمی‌توانند تمام میکروب‌های روی مسواک شما را بکشند و در بهترین حالت کارایی آنها 99.9 درصد است.

 به این ترتیب اگر یک میلیون باکتری روی مسواک شما باشد، بعد از استفاده از این محصولات باز هم نزدیک به 1000 عدد از آنها روی مسواک باقی خواهد ماند.


بعضی از سایت‌ها به خوانندگان خود توصیه می‌کنند مسواک را درون اجاق‌های مایکروویو و حتی ماشین‌های ظرفشوی قرار دهند تا با این روش آنها را ضد عفونی کنند. اگرچه این روش‌ها بعضی از باکتری‌ها را از بین می‌برند، اما احتمالا این کارها به مسواک آسیب وارد می‌کند.

نکاتی در مورد نگهداری از مسواک


حالا که شما فهمیدید باید مسواکتان را از محیط دست‌شویی دور کنید، بد نیست نکات دیگری را هم به شما یادآوری کنیم تا مسواکتان به طور کامل از آلودگی‌ها در امان باشد.


همیشه مسواک را بشویید: به یاد داشته باشید که همیشه قبل و بعد از استفاده از مسواک، آن را به خوبی با آب شیر بشوید.


مسواک را خشک نگه دارید: طبق گفته دکتر هارمس، باکتری‌ها عاشق محیط‌های مرطوب هستند. پس بلافاصله بعد از مسواک زدن سعی کنید آن را به طور کامل خشک کرده و رطوبت روی آن را بگیرید. نکته مهم دیگر این است که هیچ گاه روی مسواک را با پوشش‌های مخصوص نپوشانید. با این کار رطوبت در یک محیط کوچک به دام می‌افتد و رشد باکتری‌ها را سرعت می‌بخشد.

مسواک را عمودی نگه دارید: سعی کنید مسواک خود را با گذاشتن در ظروف مخصوص یا آویزهای کوچک به صورت عمودی نگه دارید و هیچ‌گاه آن را به حالت افقی روی سطح رها نکنید.


مسواک یک وسیله کاملا شخصی است: مهم نیست که شما چه قدر به خواهر، برادر، همسر یا هم‌اتاقی خود نزدیک هستید. هیچ‌گاه اجازه ندهید که شخصی غیر از شما از مسواکتان استفاده کند. هم‌چنین مسواک‌هایتان را در یک فنجان در کنار هم قرار ندهید، زیرا تماس آنها با هم می‌تواند باعث انتقال میکروب‌ها شود.


آیا بعضی مسواک‌هااز بقیه بهترند؟

برخی كارخانجات تولیدكننده مسواك، مدعی هستند كه با ایجاد تغییراتی در نحوه قرارگیری، طول، سختی در سر مسواک محصول ارائه شده آنها بهترین كارایی را در بین کالاهای مشابه دارد.

 هم‌چنین در مواردی ادعا می‌شود بعضی از انواع مسواك‌های جدید، پلاك‌های میكروبی را بهتر برمی‌دارند، ولی در كاربرد عملی و تحقیقات، نشان داده شده است كه هیچ یك برتری مشخصی بر دیگری ندارند و هیچ مسواكی قادر نیست همه پلاك‌ها را بردارد. به نظر دندان پزشكان، روش مسواك زدن صحیح مهم‌تر از نوع مسواك است. مسواک را هیچ گاه نزدیک به دست‌شویی قرار ندهید

بسیاری از دست‌شویی‌ها کوچک هستند و در درصد زیادی از خانه‌ها فاصله توآلت‌ها تا سینک دست‌شویی بسیار کم است. هر زمان که شما از فلاش استفاده می‌کنید، حجم عظیمی از باکتری‌ها در هوا پراکنده می‌شوند. بنابراین بهتر است هیچ وقت مسواک خود را در نزدیکی این محیط قرار ندهید.

هیچ‌کس بشقاب‌ها و لیوان‌های خود را در نزدیکی دست‌شویی‌ها نگه نمی‌دارد، پس چه دلیلی دارد که ما مسواک خود را که هر روز چند بار در دهانمان می‌گذاریم در این محیط‌ها قرار دهیم؟ همان طور که شما باید قبل از خوردن غذا دست‌های خود را بشویید، همین کار را هم باید در مورد مسواک خود انجام دهید.

آیا مسواک می‌تواند باعث بیماری شود؟

احتمال جواب این سوال منفی است. بدون توجه به این که چه حجمی از باکتری‌ها درون دهان شما زندگی می‌کنند، یا چه تعداد باکتری روی مسواک وجود دارند، سیستم ایمنی بدن انسان آن قدر قدرتمند هست که مانع از ابتلای شما به عفونت‌های مختلف در هنگام مسواک زدن شود.

هارمس می‌گوید: خوشبختانه سیستم ایمنی بدن انسان می‌تواند از خودش در برابر باکتری‌ها محافظت کند. تا کنون هیچ گونه شواهدی یافت نشده که نشان دهد مسواک زدن می‌تواند به سلامت بدن آسب برساند. اما به هر حال عقل حکم می‌کند شما در مورد نگهداری از مسواک خود چند نکته را رعایت کنید تا به طور کامل از عفونت‌ها و بیماری‌ها در امان باشید.

آیا می‌دانید چه چیزهایی روی مسواک شما قرار گرفته است؟

به گفته محققان دانشگاه منچستر انگلستان مسواک شما پر از میکروب و آلودگی است. این محققان در تحقیقات خود متوجه شدند مسواکی که به خوبی روی سطح آن پوشانده نشده باشد می‌تواند بیش از 100 میلیون باکتری مانند ای‌- کولای داشته باشد که باعث اسهال می‌شود. از دیگر باکتری‌های خطرناک روی مسواک می‌توان به staphylococci اشاره کرد که باعث ابتلا به عفونت پوست می‌گردد.


دکتر گیل مک‌کامبس اتساد دانشگاه و مدیر مرکز تحقیقات بهداشت دهان و دندان در دانشگاه دومینیون در این باره می‌گوید: هر روز صدها میکروارگانیسم مختلف درون دهان ما زندگی می‌کنند. البته این موضوع در مرحله اول خطر زیادی ندارد. مشکل از جایی شروع می‌شود که تعادل بین باکتری‌های دهان به هم بخورد.


دکتر کیمبرلی هارمس از سازمان دندان آمریکا در این باره می‌گوید: شما باید بدانید بخش زیادی از پلاک‌هایی که روی دندان‌ها را می‌گیرند، از باکتری‌ تشکیل شده‌اند. بنابراین هر روز که شما مسواک می‌زنید، این باکتری‌ها را روی مسواک خود قرار می‌دهید.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:39 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد
در میان تمام آزمایش های خون، معاینات و سایر عملکردهای کلینیکی و پاراکلینیکی که پزشکان انجام می دهند شاید 5 متغیر از همه مهم تر باشند. در این مطلب این 5 فاکتور مهم را به شما معرفی می کنیم.


نشانه های سلامت از نوع خونی!

خون نقش پستچی بدن را دارد و اکسیژن، مواد غذایی، هورمون ها و... را به نقاط مختلف بدن و مواد زائد را هم به کلیه ها و کبد می رساند تا دفع شوند.


برای همین خون شما می تواند به خوبی نشانگر وضعیت سلامت شما باشد. در میان تمام آزمایش های خون، معاینات و سایر عملکردهای کلینیکی و پاراکلینیکی که پزشکان انجام می دهند شاید 5 متغیر از همه مهم تر باشند. در این مطلب این 5 فاکتور مهم را به شما معرفی می کنیم.

 

اگر می خواهید سکته قلبی نکنید

فشارخون

میزان مطلوب و ایده آل: تا 120 روی 80 میلی متر جیوه

چرا میزان فشار خون مهم است:

اگر فشار خون بالا برود، به طور مزمن می تواند به شریان هایی که خون را در قسمت های مختلف بدن می چرخاند، آسیب برساند، اما آسیب افزایش فشارخون صرفا در عروق نیست بلکه افزایش آن می تواند به بافت ارگان های مهم بدن مثل کلیه ها هم صدمه برساند.

چه کاری باید انجام دهید:

«شما می توانید فشار خون خودتان را اندازه گیری کنید و اگر بالا بود حتما به پزشک مراجعه کنید، اگر همیشه فشار خون تان طبیعی بود باز هم در سال چند بار به پزشک مراجعه کنید تا فشار خون شما را به طریقه علمی و صحیح اندازه گیری کند.»

 
وقتی چربی ها خطرناک می شوند

کلسترول

میزان ایده آل: میزان LDL (چربی موسوم به چربی بد) باید کمتر از 220 میلی گرم بر دسی لیتر باشد. میزان HDL (چربی موسوم به چربی خوب) باید بالای 85 میلی گرم بر دسی لیتر باشد.

چرا میزان کلسترول خون مهم است:

اگر میزان LDL خون افراد 100 میلی گرم بر دسی لیتر بیشتر از حد طبیعی باشد احتمال بروز بیماری های قلبی در آنها 50درصد بیشتر و اگر میزان LDL خون افراد 200 میلی گرم بر دسی لیتر بیشتر از حد طبیعی باشد احتمال بیماری قلبی در آنها 70درصد بیشتر از افراد با میزان LDL طبیعی است.

چه کار باید انجام دهید:

 «بهترین کار این است که هر سال آزمایش خون بدهید و میزان کلسترول و تری گلیسرید و میزان LDL و HDL آن را اندازه گیری کنید.»
 

ضربه های قلبت را بشمار

ضربان قلب

میزان ایده آل: 60 تا 100 ضربه در دقیقه (bpm) البته ضربان قلب در ورزشکاران حرفه ای می تواند از این هم کمتر باشد.

چرا تعداد ضربان قلب مهم است:

اگر میزان ضربات قلب شما در حالت عادی، در 30 سالگی، 80 ضربه باشد، هر 15 ضربه در دقیقه اضافه شدن به آن  25درصد احتمال بیماری های قلبی را در شما بالاتر می برد. نتایج مطالعه ای که


توسط انجمن ملی قلب کانادا صورت گرفته نشان می دهد که بالا رفتن میزان ضربان قلب به صورت دائمی (مثلا اگر فردی به طور معمول در زمان استراحت ضربان قلبش بین 75 تا 80 باشد، در حالت استراحت این ضربان همیشه بین 85 تا 90 شود) احتمال بیماری های قلبی عروقی در او بسیار بیشتر خواهد شد.

چه کاری باید انجام دهید:

هر چند روز یک بار، پس از بیدار شدن از خواب و قبل از خارج شدن از تختخواب ضربان قلب خود در یک دقیقه را یادداشت کنید. «اگر متوجه شدید که ضربان قلب شما در زمان استراحت خیلی فرق می کند و یک روز 60 و یک روز 80 است یا اگر ضربان قلب شما در زمان استراحت همیشه بالای 90 بود، حتما به پزشک متخصص قلب مراجعه کنید و از او مشورت بگیرید.»
 

نیکو کار باشید

گروه خونی

میزان ایده آل: وجود ندارد!

گروه خونی شما یا A است یا B یا O یا AB، این را پروتئین هایی به نام آنتی ژن مشخص می کنند که روی سلول های خونی قرار دارند.


البته در این میان برخی مردم پروتئین دیگری دارند به نام RH که این گروه را گروه RH مثبت و گروهی که این پروتئین را ندارند گروه RH منفی می نامند. افراد باید گروه خونی مشابه گروه خونی خود با وضعیت RH مشابه خود را دریافت کنند.


چه کاری باید انجام دهید:

افرادی که گروه خون O دارند، به خصوص گروه خونی –O اگر نیکوکار هستند و سرنوشت دیگران برایشان مهم است، بهتر است که هر چند وقت یک بار خون اهدا کنند، زیرا این گروه خونی کمیاب ترین گروه خونی است.

گروه خونی +AB هم دیگر گروه خونی کمیاب است که افرادی که آن را دارند می توانند هر چند وقت یک بار با اهدای خون خود جان انسان های متعددی را نجات دهند.
 

زیادی شیرین نباشید

قندخون

میزان ایده آل: قند خون ناشتای زیر 100 میلی گرم دسی لیتر میزان مطلوب، ارزیابی می شود.

چرا میزان قند خون مهم است: میزان قند خون ناشتا و قند خون بعد از غذا، بهترین نشانه ها برای میزان احتمال فرد به بیماری دیابت هستند.

چه کاری باید انجام دهید:

از پزشک خودتان بخواهید که حداقل سالی یک بار میزان قند خون ناشتای شما را چک کند. اگر میزان قند خون ناشتای شما بیش از 110 بود، یک بار دیگر آزمایش را تکرار کنید و اگر این بار هم بالا بود


آزمایش قند خون 2 ساعت پس از غذا را انجام دهید و زیر نظر پزشک متخصص غدد قرار بگیرید. اگر میزان قند خون ناشتای شما بین 90 تا 110 بود هر چند ماه یک بار آزمایش خود را تکرار کنید.


خون نقش پستچی بدن را دارد و اکسیژن، مواد غذایی، هورمون ها و... را به نقاط مختلف بدن و مواد زائد را هم به کلیه ها و کبد می رساند تا دفع شوند. برای همین خون شما می تواند به خوبی نشانگر وضعیت سلامت شما باشد.

اگر فشار خون شما بالاست بهتر است سراغ این مواد غذایی بروید

کرفس

این اعتقاد وجود دارد که کرفس اصلا کالری ندارد و می تواند شما را لاغر کند. صحت این ادعا ثابت نشده است اما پژوهشگران دانشگاه شیکاگو نشان داده اند که کرفس غنی از فتالید است


که می تواند کاته کولامین ها (هورمون های موسوم به هورمون استرس که باعث تنگی عروق و بالا رفتن فشارخون می شوند) را مهار کند. بهترین کار این است که آب 7 ساقه کرفس را با آب یک پرتقال مخلوط کنید و بنوشید.

 
موز،خوشمزه و مفید

«کاهش سدیم و افزایش پتاسیم می تواند باعث کاهش فشارخون شود» کلیه های انسان که مسئول تنظیم سطح مایعات بدن و در نتیجه میزان فشارخون بدن هستند نیازمند نسبت 3 به 2 پتاسیم به سدیم هستند. برای این کار موز گزینه مناسبی است.


بهترین کار این است که روزی 2 موز بخورید تا سطح سدیم و پتاسیم خون تان را به سطح مناسب برسانید.
 

روغن زیتون


«خوردن روزانه یک یا 2 قاشق بزرگ روغن زیتون می تواند فشارخون ماکسیمم انسان را کاهش دهد. این میزان کاهش پس از یک تا 2 سال استفاده حدود 3 تا 5 درصد است.» در ضمن روغن زیتون که دارای اولئیک اسید تک اشباع است میزان کلسترول خون را هم کاهش می دهد.


 اگر می خواهید بیشترین سود را ببرید، روغن زیتون را به همراه سیر تازه نوش جان کنید تا از چسبیدن کلسترول به دیواره عروق و انسداد در جریان خون و ایجاد لخته هم جلوگیری کنید.

 
هندوانه

هندوانه را به شوخی «باز کننده جریان خون» می دانند، زیرا آمینو اسیدهای هندوانه در بدن انسان به آرژنین بدل می شوند که باعث تنظیم میزان مناسب عروق بدن می شود و در نتیجه فشار خون انسان را در حد طبیعی و مناسب تنظیم می کند.

روزانه یک لیوان بزرگ آب هندوانه یا یک برش نیم کیلویی هندوانه تازه بخورید.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:38 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد
در اینجا مجموعه‌ای از عجیب‌ترین درمان‌های سنتی جهان برای سرماخوردگی را برای شما گردآورده‌ایم.


عجیب‌ترین درمان‌های سرماخوردگی

بومیان شیلی، پرو و آرژانتین از قرن‌ها قبل از عصاره درخت كوكا برای بهبود سرماخوردگی و كاهش سرفه استفاده می‌كردند. نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان انگلیسی نشان داده تركیب تئوبرومین كه در عصاره درخت كوكا یافت می‌شود در كاستن سرفه موثر است.


در همین تحقیق مشخص شد كه تركیب یك لیوان شیر داغ و شكلات تلخ (با 70درصد كاكائو) می‌تواند خواص سلامت زیادی داشته باشد (چنین تركیبی پروتئین‌های لازم برای تقویت سیستم ایمنی بدن،

كربوهیدرات‌ برای انرژی‌رسانی به بدن و آنتی‌اكسیدان برای مبارزه با رادیكال‌های آزاد مضر را دارد). در ضمن شیر گرم اثر خواب‌آوری خوبی هم دارد و می‌تواند باعث آرامش بیشتر و استراحت مناسب‌تر شود.

طب‌های گیاهی و سنتی ریشه‌های چندهزار ساله دارند و حتما برای افراد زیادی مفید بوده‌اند كه در یك فرهنگ ماندگار شده‌اند. در اینجا مجموعه‌ای از عجیب‌ترین درمان‌های سنتی جهان برای سرماخوردگی را برای شما گردآورده‌ایم.


نسخه سوپ مارمولك می‌خواهید یا كـــوگول مـــوگول؟


عطســه، ســـرفه، آبریزش بینی، بی‌حالی و ضعف و... این حالت‌ها برای همه مردم جهان آشنا هستند.


حالا همه مردم جهان واژه‌های سرماخوردگی و آنفلوآنزا را می‌شناسند و در مورد درمان‌ آنها اطلاعاتی دارند اما در مورد این بیماری‌ها درمان‌های سنتی هم وجود دارد كه در گوشه و كنار جهان، قرن‌هاست به كار گرفته می‌شود و بسیاری از آنها اثرات درمانی خوبی هم دارند.


در اینجا این درمان‌های عجیب و غریب را با‌هم مرور می‌كنیم:

كوگول موگول


معجون شفابخش با اسم عجیب و غریب

ریشه این درمان در روسیه و اوكراین است، برخلاف اسمش این معجون تركیب ساده‌ای دارد.

یك لیوان را تا نیمه از شیر گرم پر كنید، سپس یك زرده تخم‌‌مرغ و یك قاشق چای‌خوری عسل یا شكر به آن اضافه كنید.


این معجون می‌تواند علائمی مثل احتقان، بدن‌درد، تب و گلودرد را كاهش داده یا برطرف كند. طب مدرن هم نشان داده تركیباتی در عسل، شیر و زرده‌ تخم‌مرغ وجود دارد که سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌كند و با التهاب می‌جنگد.

به نظر می‌رسد پروتئین‌های موجود در زرده تخم‌مرغ از التهاب بافت گلو و بینی می‌كاهد.


در ضمن تركیب ال‌تریپتوفان موجود در شیر گرم باعث احساس بهبود در فردی كه ضعف دارد می‌شود و به بهتر خوابیدن فرد و در‌نتیجه احساس بهتر شدن او كمك می‌كند.


دود اكلیل كوهی


دود حالتان را خوب می‌كند؟

مردم نواحی غرب چین در خانه فردی كه دچار سرماخوردگی و آنفلوآنزا شده است، بوته‌های خشك شده گیاهان اكلیل كوهی و نوعی از اسطوخودوس وحشی را آتش می‌زنند.


آنها اعتقاد دارند كه این گیاهان خاصیت ضدمیكروبی دارند و چینی‌ها معتقدند كه دود این گیاهان مانع از گسترش و انتقال میكروب‌های عامل این بیماری به سایر افراد خانه می‌شود.

چینی‌ها گیاه اكلیل كوهی را دارای خواص ضدعفونی كننده می‌دانند و حتی از آن در طب سوزنی هم استفاده می‌كنند اما خب طب مدرن می‌گوید كه هرگونه محركی از‌جمله دود برای فردی كه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا دارد مضر است و می‌تواند ریه فرد را تحریك كند و انسداد شدیدتر مجاری هوایی را موجب شود.

روغن ضد سینه پهلو


قرن‌ها قبل، مردم جنوب اروپا روغن حیوانی را روی گوش‌های دردناك افراد سرماخورده می‌گذاشتند و معتقد بودند كه این روغن درد گوش را كم می‌كند.


بومیان آفریقا اما روغن‌‌ حیوانی را با موم شمع‌ها مخلوط می‌كردند و این مخلوط را روی سینه فرد بیمار می‌گذاشتند.


مردم ساكن تگزاس این 2 شیوه را در هم آمیختند، یعنی روغن حیوانی و موم را با عصاره درخت كاكتوس مخلوط كرده و این مخلوط را گرم می‌كردند و روی سینه فرد سرماخورده می‌مالیدند و روی آن پارچه تمیزی می‌بستند و معتقد بودند كه این تركیب مانع از بروز بیماری سینه‌پهلو در فرد سرماخورده می‌شود اما خب هیچ تحقیق علمی ای در این مورد انجام نشده است.


حاضری این سوپ را بخوری؟


خیلی از مردم مناطق مختلف جهان برای بهبود سرماخوردگی سراغ سوپ مرغ می‌روند كه معروف است به «درمان مادربزرگ‌ها» اما هنگ‌كنگی‌ها برای درمان آنفلوآنزا سراغ یك سوپ عجیب و غریب می‌روند، یعنی سوپ مارمولك! این سوپ از تركیب آب، گوجه‌فرنگی، گوشت مارمولك و سبزیجات تازه پخته می‌شود.


هیچ تحقیق علمی در مورد تاثیرگذاری چنین سوپی صورت نگرفته اما به هر حال هر سوپ گرمی با آب داغ و سبزیجات می‌تواند باعث بهبود حال عمومی، كاهش سرفه و نرم شدن خلط شود.


نگذار پاهایت سرما بخورند

جوراب بپوش

در شمال كانادا و نواحی نزدیك قطب، افرادی كه دچار سرماخوردگی می‌شوند پاهایشان را در آب گرم می‌گذارند و سپس یك یا دو جفت جوراب می‌پوشند.


البته برخی هم اینگونه این كار را انجام می‌دهند كه یك جفت جوراب گذاشته شده در آب سرد را به پا می‌كنند و روی آن جوراب خشك می‌پوشند.

تئوری پشت این شیوه درمانی عجیب این است كه جوراب گذاشته شده در آب سرد می‌تواند مثل پاشویه باعث كاهش تب شود و سپس پوشیدن جوراب خشک موجب گرم‌تر شدن پا و افزایش جریان خون آن می‌شود كه می‌تواند به بهبود بیماری بینجامد.


اما شاید هم بتوان به شوخی گفت كه تركیب سرما، گرما، جوراب و دراز كشیدن روی تخت می‌تواند باعث شود كه شما سرماخوردگی را فراموش كرده و خود به خود حس كنید كه بهتر شده‌اید.

جوراب كثیف حال شما را خوب می‌كند؟

درمان‌‌های جورابی فقط مربوط به كانادایی‌ها و اسكیموها نمی‌شود، بلكه بومیان اسكاتلند هم یك درمان جالب جورابی دارند.


اسكاتلندی‌ها جوراب استفاده شده و پوشیده ‌شده خود را به چربی گوشت یا چربی پوست مرغ آغشته می‌كردند و روی سینه فردی كه دچار سرماخوردگی شدید شده بود می‌گذاشتند و اعتقاد داشتند

این كار حال او را بهتر می‌كند اما خب واقعیت این است كه به نظر نمی‌رسد چنین شیوه درمانی‌ای بتواند باعث بهبود حال بیمار شود و حتی یك جوراب كثیف با بوی نه‌چندان مطلوب شاید حال فرد بیمار را بدتر كند.


ترشی یا مربا؟

ژاپنی‌ها عاشق ترشی هستند، جالب است كه برخلاف ایرانی‌ها آنها معتقدند برای بهبود سرماخوردگی، ترشی به خصوص ترشی آلو و گوجه وحشی خوب است و باعث زودتر خوب شدن فرد سرماخورده می‌شود.


ژاپنی‌ها ترشی‌ای دارند كه خودشان آن را «اوموبوشی» می‌نامند و تركیبی از ترشی آلو، گوجه وحشی، زالزالك و سبزیجات محلی است و معتقدند این ترشی می‌تواند حال فرد سرماخورده را خوب كند


اما در جنوب ژاپن برعكس شمال آن مردم معتقدند درست است كه اوموبوشی به تقویت سیستم ایمنی بدن كمك می‌كند اما برای فرد سرماخورده مناسب نیست و بهتر است افرادی كه می‌خواهند سریع‌تر از این بیماری بهبود یابند مربای آلو و گوجه وحشی بخورند، نه ترشی آنها را.

درمان مفید ایرانی


شلغم ماده غذایی مفیدی است زیرا منبعی غنی از ویتامین C و انواع ویتامین‌های خانواده B است اما ایرانی‌ها قرن‌هاست كه از شلغم پخته‌شده به عنوان درمان سرماخوردگی به خصوص برای افرادی كه دچار سرفه هستند، استفاده می‌كنند.


برخی مطالعات محدود در ایران نشان داده شلغم می‌تواند مثل اكسپكتورانت عمل كند و باعث رقیق و شكسته شدن خلط سینه و راحت‌تر سرفه كردن شود اما هنوز مطالعات گسترده و کاملی‌ در این مورد انجام نگرفته است.

 پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:36 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد
این متخصص بیماری‎های داخلی گفت: درد در قسمت فوقانی شکم، نفخ، سنگینی سردل، سوزش و ترش کردن در قسمت فوقانی و پشت جناغ سینه، ضعف، بی‎اشتهایی، کم‎خونی، تپش قلب، کاهش وزن، خستگی زودرس، کم‎حوصلگی و کم انرژی بودن از علائم زخم معده و پپتیک است.


سیمرغ: یک متخصص بیماری‎های داخلی گفت: مصرف سیگار، مشروبات الکلی و استرس زمینه‎ساز بسیاری از زخم‎های پپتیک است.

دکتر علیرضا معیری کاظمی در گفت وگو با ایسنا، درخصوص بیماری‎های زخم معده و پپتیک افزود: بیماری‎های زخم معده و پپتیک جز بیماری‎های بسیار شایع در جوامع ما هستند.

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان با بیان اینکه زخم‎های پپتیک شامل زخم‎های معدی و دوازدهه هستند، اظهار کرد: این بیماری‎ها از طریق علائم بالینی، فیزیوپاتولوژی و اقدامات درمانی تشخیص داده می‎شوند.

این متخصص بیماری‎های داخلی گفت: درد در قسمت فوقانی شکم، نفخ، سنگینی سردل، سوزش و ترش کردن در قسمت فوقانی و پشت جناغ سینه، ضعف، بی‎اشتهایی، کم‎خونی، تپش قلب، کاهش وزن، خستگی زودرس، کم‎حوصلگی و کم انرژی بودن از علائم زخم معده و پپتیک است.

وی ادامه داد: علائمی از جمله استفراغ، حالت تهوع، استفراغ‎های خونی و دفع مدفوع سیاه و قیری رنگ از علائم خطرناک این بیماری است.

دکتر معیری کاظمی با بیان اینکه بیماران به ویژه کسانی که سنشان بالاست با مواجه شدن با این‎ گونه علائم سریعاً به پزشک مراجعه کنند، تصریح کرد: استفراغ، استفراغ خونی، کاهش وزن، گیر کردن غدا هنگام بلع مواد غذایی در پشت جناغ سینه وغیره از جمله علائم آلارم یا هشداردهنده هستند که درصورت بروز چنین عواملی بیمار باید سریعاً به اورژانس انتقال داده شود.

وی یادآور شد: درصورتی که بیماران بین 40 تا 45 سال علائم هشداردهنده را نداشته باشند با انجام آندوسکوپی نوع زخم معده آنها تشخیص و در صورتی که علائم به صورت زخم معده شدیدتری باشد احتمال بروز سرطان معده وجود دارد. وی گفت: بیماری زخم معده علل میکروبی دارد و در مواردی نیز استفاده بدون تجویز پزشک از قرص‎های مسکن ضد التهاب، دیکلوفناک، ناپروکسن، ایندومتاسین و ایپوپروفن می‎توانند عوارض گوارشی را تشدید کند.

این متخصص بیماری‎های داخلی اضافه کرد: در برخی شرایط سنی خاصی، بیماران به استفاده از داروهای مسکن نیاز دارند و باید همزمان داروهای محافظت کننده معده نیز استفاده کنند که در این شرایط باید با پزشک معالج خود مشاوره کنند.

وی با بیان اینکه زخم معده و دوازدهه جز بیماری‎های شایع در همه جوامع هستند، ادامه داد: صنعتی شدن جوامع، وضعیت شغلی و استرس‎های شایع میزان بیماری‎های گوارشی را افزایش می‎دهند.

وی اضافه کرد :مصرف سیگار، مشروبات الکلی و استرس زمینه‎ساز بسیاری از زخم‎های پپتیک است.

معیری کاظمی توصیه کرد: افراد از مصرف قرص‎های مسکن به شکل بی‎رویه اجتناب و افرادی که دارای علائم هشداردهنده هستند حتماً با نظر پزشک دارو مصرف کنند.

وی بیان کرد: غذاهای خاصی در جهت ایجاد زخم‎های معده به شکل اثبات شده وجود ندارد و افرادی که از بیماری معده رنج می‎برند مصرف ترشیجات و ادویه‎جات می‎تواند علائم این بیماری را تشدید کند که توصیه می شود از مصرف این مواد اجتناب کنند.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:36 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

ده ماده غذایی مفید برای كاهش فشار خون

در فهرست زیر به ده ماده غذایی كه در پایین آمدن فشار خون موثرند، اشاره شده است...


ده ماده غذایی مفید برای كاهش فشار خون

فشار خون بالا یك وضعیت پزشكی است كه می‌تواند در اثر استرس بیش از حد، چاقی، مصرف بالای نمك، دیابت و غیره ایجاد شود. احتمال بروز بیماری‌های قلبی عروقی، مانند سكته قلبی، نارسایی قلبی و اختلالات كلیه با داشتن فشار خون بالا افزایش می‌یابد. در فهرست زیر به ده ماده غذایی كه در پایین آمدن فشار خون موثرند، اشاره شده است:

تره فرنگی: تره ‌فرنگی، پیازچه، ترب و... به دلیل دارا بودن فیبرهای غذایی و ویتامین‌های گوناگون نظیر ویتامین‌های گروه B و C ، همچنین گوگرد و موادی نظیر سلولز و ازت خواص ضد عفونی‌ کنندگی داشته و در کنار آن قادر به کاهش فشار و چربی‌های خون هستند.

موز: سرشار از پتاسیم و شاید مهم‌ترین ماده مغذی برای كاهش فشار خون بالاست. مصرف یك عدد موز در روز شما را از فشار خون بالا دور نگه می‌دارد.

کیوی: این میوه سرشار از پتاسیم و ویتامین C بوده و به كاهش فشار خون كمك می‌كند. كیوی همچنین آنتی‌اكسیدانی به نام لوتئین دارد كه سیستم حفاظتی بدن را تقویت می‌كند.

سیر: معجزه می‌كند؛ زیرا دارای خواص متعددی است كه از لخته و ضخیم شدن رگ‌های خونی جلوگیری كرده و همچنین به آسانی با عوارض ناشی از فشار خون بالا مبارزه می‌كند.

كرفس: حاوی موادی است كه به آن سالیدس (Pthalides) می‌گویند و موجب آرام و گشاد شدن ماهیچه‌های اطراف رگ‌ها می‌شود. با گشاد شدن رگ‌ها خون با فشار كمتری حركت می‌كند و فشار خون پایین می‌آید. علاوه بر آن، كرفس بسیار آرام‌بخش است و اگر مستعد ابتلا به استرس هستید، مصرف آن توصیه می‌گردد.

لوبیا: رژیم غذایی روزانه شما باید شامل انواع لوبیا (قرمز، لوبیا چیتی، لوبیا چشم بلبلی و ...) باشد. انواع لوبیاها سرشار از منیزیم و پتاسیم هستند كه فشار خون بالا را كاهش می‌دهند.

کلم بروکلی: حاوی تركیبات پتاسیم و همچنین كروم است كه با بیماری‌های قلبی و عروقی مقابله می‌كنند. كلم بروكلی كنترل كننده قند خون و میزان انسولین نیز می‌باشد.

شیر بدون چربی: شیر فاقد چربی اگر در رژیم غذایی روزانه باشد یکی از بهترین گزینه‌ها برای کاهش فشار خون است . شیر حاوی مقادیر زیادی کلسیم و ویتامین D است که کمبود آن منجر به فشار خون می‌شود. برای نتیجه موثر تر بهتر است همیشه شیر گرم بنوشید. باید مطمئن باشید شیر فاقد چربی باشد ، چرا که چربی منجر به افزایش فشار خون می‌شود.

گوجه‌فرنگی: حاوی مقادیر فراوانی لیكوپن است. این آنتی‌اكسیدان به‌طور قابل توجهی فشار خون را كاهش می‌دهد. همچنین غنی از كلسیم، پتاسیم، ویتامین‌های C,A و E و تمام مواد مغذی مورد نیاز برای جلوگیری از فشار خون می‌باشد.

غیر از غذاهای ذكرشده، تخم آفتابگردان، روغن زیتون، آوكادو، شكلات تیره و آب‌میوه‌های طبیعی مختلف در پایین آوردن فشار خون مؤثر هستند. بهتر است مصرف سبزیحات و میوه‌های غنی از پتاسیم و كلسیم را افزایش و مصرف غذاهای سرخ شده و نمك (حاوی سدیم) را كاهش دهید.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:34 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

ماست را با اين غذاها نخوريد

عادات ناصحيح غذايي و همراه کردن بعضي از آن‌ها با هم قدرت جذب بعضي املاح و ويتامينها را کاهش مي‌دهد.\n


 ماست را با اين غذاها نخوريد

عادات ناصحيح غذايي و همراه کردن بعضي از آن‌ها با هم قدرت جذب بعضي املاح و ويتامينها را کاهش مي‌دهد.
ميزان زيادي کلسيم و آهن وارد بدن شود اما ميزان جذب آن کمتر از ميزان وجود آن‌ها در غذا و بدن بوده و ميزان جذب آن‌ها بسيار کمتر خواهد شد.


عادات ناصحيح غذايي و همراه کردن بعضي از آن‌ها با هم قدرت جذب بعضي املاح و ويتامينها را کاهش مي‌دهد.


ماست از جمله لبنياتي است که براي بدن لازم و ضروري است، در عين حال گوشت نيز با پروتئين و ويتامين ۱۲ B موجود در آن از جمله مواد مورد نياز انسان است اما در صورت مصرف همزمان اين دو با هم، ميزان جذب آهن توسط بدن کاهش مي‌يابد.


دليل اين امر يکي بودن ناقل اين دو خوراکي است، خوردن گوشت و ماست با هم موجب مي‌شود ميزان زيادي کلسيم و آهن وارد بدن شود اما ميزان جذب آن کمتر از ميزان وجود آن‌ها در غذا و بدن بوده و ميزان جذب آن‌ها بسيار کمتر خواهد شد.


حتي‌الامکان بايد يک ساعت پس از مصرف غذاي گوشتي، ماست خورده شود و يا اگر به هر دليلي امکان خوردن ماست ساعاتي بعد از مصرف غذا نيست، بهتر است ابتدا غذا صرف شود و سپس در اتمام غذا، ماست بخوريد. در ‌‌نهايت نيز اگر کودکان يا افرادي که نمي‌توانند هر کدام از آن‌ها را به تنهايي مصرف کنند خوردن هر دو ماده با هم منع نمي‌شود.پنج شنبه 22 فروردين 1392برچسب:, :: 8:31 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد
آهن باعث تضمین عملکرد سلول‌های بدن می‌شود، تمرکز و حافظه را بالا می‌برد، انرژی بدن را تأمین می‌کند و به ساخت هموگلوبین‌های سلول‌های خونی کمک می‌کند.


بچه که بودم زمانی که حرف از آهن خون به میان می‌آمد تصور می‌کردم تکه های ریز آهن در خون شناور هستند؛ و حالا که آن روزها گذشته است و معنی آهن خون را بهتر می‌دانم نتیجه‌ی آزمایش‌ها نشان می‌دهد بدنم ساز مخالف می‌زند و برخلاف بسیاری از خانم‌ها ذخیره آهن من بیش از اندازه است.

حتماً می‌دانید که کمبود آهن برای بدن دردسر ساز می‌شود. به خاطر این که آهن یکی از عناصر مغذی و ضروری بدن است و متأسفانه بسیاری از مردم به اندازه‌ی کافی دریافتش نمی‌کنند.

اگر می‌خواهید بیشتر با این ماده‌ی معدنی آشنا شوید و بدانید کمبود آن باعث بروز چه مشکلاتی می‌شود مطالعه‌ی این مطلب را از دست ندهید.


اهمیت آهن در بدن

آهن یکی از عناصر مغذی و ضروری برای حفظ سلامت بدن است. آهن باعث تضمین عملکرد سلول‌های بدن می‌شود، تمرکز و حافظه را بالا می‌برد، انرژی بدن را تأمین می‌کند و به ساخت هموگلوبین‌های سلول‌های خونی کمک می‌کند. این سلول‌ها وظیفه‌ی انتقال اکسیژن به سمت بخش‌های مختلف بدن را بر عهده دارند. آهن افسردگی‌های شما را به دست فراموشی می‌سپارد. با این حال بسیاری از مردم در سرتاسر جهان به اندازه‌ی کافی از این ماده‌ی معدنی دریافت نمی‌کنند.

التهاب زبان، سرگیجه، سردرد، عدم حفظ دمای ثابت بدن، نفس نفس زدن، ناخن‌های شکننده، زودرنجی، تپش قلب یا ضربان نامنظم از عوامل احتمالی دیگری هستند

که نشان می‌دهند شما دچار کمبود آهن شده‌اید

به طور متوسط 20 درصد زنان آمریکای شمالی از کمبود آهن رنج می‌برند. البته باید توجه داشته باشید که رژیم غذایی نامناسب به تنهایی باعث کمبود آهن نمی‌شود. عوامل دیگری هم باعث بروز این مشکل می‌شود. واقعیت این است که برای مطمئن شدن از میزان کافی آهن در بدن باید دقت بیشتری داشته باشید. به عنوان مثال خانم‌هایی که در طول عادت ماهانه‌ی خود خونریزی زیادی دارند باید با پزشک مشورت کنند تا روش‌هایی مانند استفاده از قرص ضد بارداری برای کاهش خونریزی به کار ببرند. به خاطر اینکه آهن بدن با خونریزی از بین می‌رود و شما دچار کمبود آهن خواهید شد.


بیشتر خانم‌ها فکر می‌کنند نمی‌شود به اندازه‌ی کافی آهن جذب کرد

در طول دوره‌ی بارداری بدن به آهن بیشتری نیاز دارد و نمی‌توان برای جذب آهن کافی صرفاً به مصرف مواد غذایی بسنده کرد. اگر باردار هستید پزشک برایتان مکمل آهن تجویز خواهد کرد. البته این به نظر پزشکتان مربوط می‌شود شاید اصلاً نیازی نداشته باشید اما در حالت کلی اکثر خانم‌ها در این دوره به مکمل آهن نیاز پیدا می‌کنند.

افراد گیاه‌خوار که گوشت قرمز مصرف نمی‌کنند یعنی از مهم‌ترین منبع آهن محروم هستند باید میوه، سبزیجات و لوبیای بیشتری مصرف کنند تا بتوانند به اندازه‌ی کافی آهن جذب کنند. با این حال میزان کم خونی ناشی از کمبود آهن در بین گیاه‌خواران بیشتر از افراد معمولی نیست.

 

حواستان باشد اگر مواد زیر را در خود سراغ دارید احتمال دارد که دچار کمبود آهن باشید:

جذب ناکافی آهن:

کافی نبودن آهن می‌تواند به دلیل عدم مصرف مواد غذایی سرشار از آهن و یا مصرف مواد غذایی دیگری باشد که جلوی جذب آهن کافی را می‌گیرد. بیماری سلیاک یا عدم تحمل گلوتن و کولیت‌های مزمن همچنین می‌تواند به جذب آهن آسیب برساند به خاطر اینکه آهن بیشتر از طریق سیستم گوارشی جذب بدن می‌شود.

نتایج پژوهشی که در سال 2010 در International Journal for Vitamin and Nutrition Research به چاپ رسید نشان می‌دهد که چاقی مفرط نیز می‌تواند به جذب آهن آسیب برساند.

توجه داشته باشید که مصرف داروهای ضد اسید مانند رانیتیدین یا مصرف زیاد داروهایی مانند امپرازول یا ازومپرازول می‌تواند جلوی جذب آهن را بگیرد.

ورزش‌های شدید:

اگر به عنوان مثال خودتان را برای دوی ماراتون آماده می‌کنید احتمال دارد که میزان زیادی آهن را از طریق تعریق و ادرار از دست بدهید. توجه داشته باشید که دویدن همچنین می‌تواند باعث خونریزی دستگاه گوارش شود (که معمولاً دونده‌ها متوجه آن نمی‌شوند) و این مشکل نیز به از بین رفتن آهن بدن دامن می‌زند. شوک و ضربه‌هایی که در تماس با زمین و مدام به پاها وارد می‌شود یکی دیگر از عواملی است که باعث از بین رفتن خون و در نتیجه گلبول‌های قرمز می‌شوند. برای همین احساس خستگی بیش از حد یا پا درد می‌شوید. کفش‌های مخصوص دو با کفی‌های محکمی ساخته می‌شوند که جلوی این ضربه‌ها را می‌گیرند و از هدر رفتن خون جلوگیری می‌کنند.

اهدای خون:

اگر عادت به اهدای خون دارید باید به میزان آهن بدنتان توجه داشته باشید. سازمان خون کانادا میزان خونی که از اهدا کننده‌ها گرفته می‌شود را تعیین کرده و فقط افرادی را می‌پذیرد که به اندازه‌ی کافی آهن داشته باشند. خون دادن باعث می‌شود که میزان هموگلوبین کاهش پیدا کند اما بدن دوباره شروع به ساخت سلول‌های خونی می‌کند. توصیه می‌کنیم در روزهای بعد از اهدای خون حتماً به مدت چند روز مواد غذایی سرشار از آهن مصرف کنید. علاوه بر این اگر میزان آهن خونتان کمی پایین‌تر از حد نرمال است بهتر است بین دفعات اهدای خون فاصله بدهید.


رنگ پریدگی و احساس ضعف تنها علائم کمبود آهن نیستند

معمولاً در بیشتر موارد علائم کمبود آهن نامشخص است. معمولاً احساس خستگی مزمن و از دست رفتن قدرت بدنی از عوامل کمبود آهن هستند. علاوه بر این‌ها سندروم پاهای بی‌قرار نیز از علائم این کمبود محسوب می‌شوند. توجه داشته باشید که التهاب زبان، سرگیجه، سردرد، عدم حفظ دمای ثابت بدن، نفس نفس زدن، ناخن‌های شکننده، زودرنجی، تپش قلب یا ضربان نامنظم از عوامل احتمالی دیگری هستند که نشان می‌دهند شما دچار کمبود آهن شده‌اید. اگر دچار کمبود جزیی باشید احتمالاً علائم آن را احساس نخواهید کرد. آزمایش خون بدهید و از پزشک خود بخواهید تا میزان آهن بدنتان را مشخص کند. در این صورت خیالتان راحت خواهد شد.یک شنبه 11 فروردين 1392برچسب:, :: 12:13 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

حضرت فاطمه (س) عزای عرش (قالب سپید )

نمی دانم
از تو چه بگویم
قلمم رنگ ندارد
فکر محدود من
برای وسعت دریایی تو
مثل قطره ای در آقیانوس هاست
اما میدانم
ای الهه ی مدینه
ای خورشید اسلام
ای بذر امامت
تو فاطمه ای
تو معلم صبر زینبی
تو معلم غریبی حسنی
تو معلم فدایی حسینی
تو معلم عشق علیی
ملائک گریانند
آه قلبم شکست
علی چرا آرام می گرید
چاه چرا جوشان است
فاطمه دخت نبی بود
نبود ؟
همسر علی بود
نبود ؟
پس چرا دست ستم
پهلوی زهرا را شکست
اشک اشک
آه و ناله
زینب کوچک
چرا چادر کهنه ی
فاطمه را زند بر سر
کمرم شکست حسن نالان است
با مادر خود
سخن ها می گوید
قیامتم رسید
حسین بی تاب است
بر دست مادر خود
بوسه می زند
علی با اشک خود
فاطمه را غسل داد
پس چرا کسی نفهمید
عرش خدایی نالان است
پاداش رسالت محمد را که داد
آری
پهلوی فاطمه
مزد نبوتش بود
شعرم وزن نداشت
این برایم بس بود
که فقط فاطمه داشت


یک شنبه 11 فروردين 1392برچسب:, :: 8:56 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد

دختر جوانی چند روز قبل از عروسی آبله سختی گرفت و بستری شد.

نامزد وی به عیادتش رفت و در میان صحبتهایش از درد چشم خود نالید.

بیماری زن شدت گرفت و آبله تمام صورتش را پوشاند.

مرد جوان عصا زنان به عیادت نامزدش می رفت و از درد چشم می نالید.

موعد عروسی فرا رسید.

زن نگران صورت خود که آبله آنرا از شکل انداخته بود و شوهرهم که کور شده بود.

همه مردم می گفتند چه خوب عروس نازیبا همان بهتر که شوهرش نابینا باشد.

۲۰سال بعد از ازدواج زن از دنیا رفت،

مرد عصایش را کنار گذاشت و چشمانش را گشود.
همه تعجب کردند.

مرد گفت: من کاری جز شرط عشق را به جا نیاوردم.:49:سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:, :: 12:28 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد
پس از تولد شیث، چون زمان فوت آدم (ع) فرارسید خداوند به او امر نمود که آنچه را به تو تعلیم دادم به بهترین فرزندانت وصیت کن. و حضرت آدم (ع) نیز جمیع فرزندان خود را جمع نمود و فرمود که هبه الله (شیث) جانشین من بعد از شما می باشد و همه این دستور پدر را اطاعت نمودند.

جام نیوز: به سند معتبر از امام محمدباقر (ع) نقل شده است که: آدم (ع) دستور داد تا تابوتی ساختند و علم خود و اسماء و وصیتش را در آن نهاد و به حضرت شیث سپرد و گفت: هرگاه من مردم، مرا غسل بده و کفن کن و بر من نماز بخوان و مرا در قبر قرار بده و چون نزدیک وفات تو شد و آن حالت را در خود یافتی یکی از بهترین پسران خود را انتخاب کن. پس آنچه را من به تو وصیت کردم به او وصیت کن تا در حق تو انجام دهد و زمین را هیچ گاه بی خلیفه و جانشین قرار مدهید.

چرا جبرئیل بر آدم (ع) نماز نخواند؟

از حضرت صادق (ع) نقل شده است که: چون حضرت آدم (ع) فوت شد و وقت نماز بر آن حضرت شد، هبه الله (شیث) به جبرئیل گفت: پیش رو ای فرستاده ی خدا و نماز بخوان بر پیغمبر خدا. سپس جبرئیل گفت: خدا ما را امر کرد که پدر تو را سجده کنیم، پس ما پیشی و سبقت نمی گیریم بر نیکان و فرزندان او، و تو از نیکوکارترین های آنان هستی.

پس شیث در جلو ایستاد و پنج تکبیر گفت بر آدم (ع)، به تعداد نمازهایی که خداوند بر امت اسلامی واجب گردانیده است، و این سنتی ماندگار شد در میان فرزندان آدم (ع) تا روز قیامت.

علت گذاشتن ۲ ترکه در کفن میت!

از حضرت محمد (ص) نقل شده است که وفات حضرت آدم (ع) در روز جمعه بوده است و همچنین اکابر علمای اسلام روایت کرده اند که: چون خداوند آدم (ع) را از جنت المأوی بر زمین فرستاد، از جدایی بهشت وحشت زده گردید، پس از خداوند درخواست نمود تا او را انس دهد به درختی از درختان بهشت، پس خداوند به سوی او درخت خرمایی فرستاد که مونس او بود. چون وقت وفات حضرت آدم (ع) فرارسید به فرزندان خود گفت: من به آن درخت در حیات خود انس گرفته ام و امید دارم که بعد از وفات نیز مونس من باشد. پس چون بمردم ترکه ای از آن جدا کنید و دو نیم کنید و هر دو را در کفن من بگذارید. پس فرزندان آدم (ع) چنین کردند و پیغمبران بعد نیز از این کار متابعت نمودند و این کار در عهد جاهلیت به فراموشی سپرده شد ولی با ظهور حضرت محمد (ص) ایشان آن را احیا کردند و سنتی در بین مردم گردید.

مکان دفن حضرت آدم (ع)

درباره ی مکان دفن حضرت آدم (ع) سید بن طاووس نقل کرده است که: در صحف ادریس خوانده ام که آدم (ع) ده روز بیماری تب را تحمل کردند و سرانجام وفات نمودند و روز وفات ایشان جمعه یازدهم محرم بود و در غاری که در کوه ابوقیس رو به مکه بود مدفون شدند. همچنین عامه و خاصه از وهب بن منبه روایت کرده اند که: شیث، آدم (ع) را در غاری که در کوه ابوقیس است که آن را «غار اکنز» می گویند، دفن نموده است...

فوت حوا یک سال بعد از آدم (ع)

با توجه به روایات موجود درباره ی طول عمر حضرت آدم (ع) سال هایی تا حدودی نزدیک به هم ذکر شده است به نحوی که به سند معتبر از حضرت صادق (ع) آمده است که: حضرت رسول (ص) فرموده اند؛ عمر شریف آدم (ع) نهصد و سی سال بوده است و سیدبن طاووس گفته است که: در سفر سوم تورات یافتم که عمر حضرت آدم (ع) نهصد و سی سال بوده است، و محمدبن خالد برقی در کتاب بدا از حضرت صادق (ع) روایت کرده است که: عمر آدم نهصد و سی سال بوده است.

همچنین سید بن طاووس در نقلی دیگر می گوید: در صحف ادریس خوانده ام که عمر حضرت آدم (ع) از روزی که روح در او دمیدند تا وفات هزار و سی سال بوده و حوا بعد از او یک سال و پانزده روز بیمار بود و پس از آن فوت نمود و در کنار قبر حضرت آدم (ع) مدفون شد.سه شنبه 6 فروردين 1392برچسب:, :: 12:25 ::  نويسنده : رضااشرفی آق گنبد
بسیاری از مردم بر این باورند که ترش کردن آن‌قدر اهمیت ندارد که نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشد، ولی باید توجه داشت که در صورت درمان نشدن می‌تواند عوارض مهمی در پی داشته باشد.

پارسینه نوشت: همه ما در زندگی روزمره‌مان حالت ترش کردن یا سوزش سردل را تجربه‌ کرده‌ایم و بسیاری نیز به راحتی از کنار آن گذشته‌ایم و با یک لیوان آب، شیر یا شربت آلومینیوم ام.جی‌.اس آن را درمان کرده‌ایم اما شاید ندانید که این علامت در صورت تداوم، نشانه بیماری خطرناکی به نام ریفلاکس است که می‌تواند حتی موجب سرطان مری شود.

 

* افرادی که دچار سوزش سردل هستند اغلب از ترش کردن شکایت می‌کنند. به نظر شما این مشکل نوعی بیماری است یا اینکه طبیعی به شمار می‌رود؟

به احتمال زیاد شما نیز تا به حال احساس ناخوشایند ترش کردن را تجربه کرده‌اید. این فرآیند که به علت برگشت محتویات معده به ویژه اسید به داخل مری ایجاد می‌شود، در حدود پنج تا هفت درصد مردم جامعه را مبتلا می‌کند.

 

* آیا به جز ترش کردن و احساس جوشش در پشت جناغ سینه، این بیماری علامت دیگری نیز دارد؟

بله، احساس جوشش در پشت جناغ سینه شایع‌ترین علامت این بیماری است، اما آروغ زدن مکرر، خشکی و تلخی مزمن دهان، افزایش ترشحات بزاق دهان و جمع شدن آب در دهان، درد پشت جناغ سینه، گرفتگی صدای صبحگاهی و خس‌خس سینه، پوسیدگی سریع دندان‌ها و همچنین برگشت محتویات معده به دهان و اختلال و درد در بلع غذا(در موارد پیشرفته و شدید بیماری) از دیگر علایم این بیماری به شمار می‌رود.

 

* گاهی این علایم به معنی تشخیص حتمی تلقی می‌شود؟

همان‌طور که اشاره کردم، علایم این بیماری بسیار متنوع است و بسیاری از آنها حداقل یک بار در طول زندگی تجربه می‌شوند، ولی باید توجه داشت که بروز گاه‌به‌گاه این علایم نمی ‌تواند بیماری تلقی شود، بلکه ترش کردن بیش از دو تا سه بار در هفته و وجود حالت مزمن علایم یاد شده می‌تواند حاکی از بیماری مزمن ریفلاکس یا برگشت اسید معده به مری باشد.

 

* ساز و کار این بیماری چگونه است؟

ساز و کار این بیماری از بین رفتن عملکرد صحیح دریچه‌ای است که بین معده و مری قرار دارد و در حالت طبیعی مانع برگشت محتویات معده به مری می‌شود. همچنین صنعتی شدن زندگی انسان‌ها و به دنبال آن کم‌تحرکی، چاقی، مصرف فست‌فودها(غذاهای آماده و فوری) و غذاهای کنسروی شیوع بیماری ریفلاکس را افزایش داده است.

 

* اهمیت تشخیص و پیشگیری از بیماری ریفلاکس چیست؟

بسیاری از مردم بر این باورند که ترش کردن چند بار در هفته آن‌قدر اهمیت ندارد که نیاز به مراجعه به پزشک داشته باشد، ولی باید توجه داشت که بیماری ریفلاکس در صورت درمان نشدن می‌تواند عوارض مهمی در پی داشته باشد.

 

* مهم‌ترین این عوارض شامل چه مواردی می‌شود؟

نخست ایجاد جراحت در مری است، به طوری که محتویات معده به علت خاصیت اسیدی می‌تواند موجب آسیب به سلول‌ها شود. جدار معده دارای ساز و کارهای دفاعی متعددی برای جلوگیری از صدمه اسیدی است، ولی جدار مری چنین خاصیتی ندارد و تماس مداوم اسید با آن می‌تواند به جراحت‌هایی در مخاط مری منجر ‌شود که به آن ورم انتهای مری یا ازوفاژیک می‌گویند. جراحت‌های حاصل از برگشت اسید به مری در صورت درمان نشدن پیشرفت می‌کند و ممکن است به زخم در مری منجر شود.

عارضه دیگر، تنگی مری و گیر کردن غذا در مری است. بروز زخم و جراحت در مری ممکن است موجب تنگی انتهای مری شود و عبور غذا را با مشکل مواجه کند. این عارضه اغلب در ریفلاکس‌های شدید و طولانی مدت ایجاد می‌شود.

تغییر ماهیت بافت انتهای مری نیز از عوارض دیگر است. در اثر تحریک مداوم اسید در مری، سلول‌های مخاط مری ممکن است تغییر ماهیت دهند و به اصطلاح مری بارت ایجاد شود که برای بروز سرطان مری بسیار مستعد است و مهم‌ترین عارضه نیز ایجاد سرطان مری است که در نهایت بعد از سال‌ها ریفلاکس و ایجاد بارت در مری احتمال بروز سرطان مری در فرد افزایش می‌یابد.

 

* با توجه به اینکه این بیماری حتی می‌تواند به سرطان مری منجر شود، چه توصیه‌هایی برای تشخیص و درمان به موقع آن دارید؟

هر فردی که بیش از دو تا سه بار در هفته علایم یاد شده را که مهم‌ترین آن ترش کردن و جوشش پشت جناغ است تجربه کند، باید به پزشک مراجعه کند. در صورت سن بالای 40 سال، طول کشیدن علایم بیشتر از پنج سال، احساس گیر کردن غذا یا کاهش وزن باید برای بررسی عوارض احتمالی، اقدامات تشخیصی از جمله اندوسکوپی انجام شود، ولی در صورتی که سن فرد کمتر از 40 سال و مدت شروع علایم کمتر از پنج سال باشد، توصیه می ‌شود در دوره‌ای چهار تا شش هفته‌ای با تجویز پزشک از داروهای آنتی‌اسید استفاده شود.

 

* به جز درمان دارویی، چه توصیه‌هایی از نظر رژیم و عادات غذایی خاص برای این افراد دارید؟

افرادی که دچار چنین مشکلی هستند، بهتر است از دراز کشیدن بلافاصله پس از مصرف غذا پرهیز کنند. از مصرف غذاهای حجیم و پرچرب و پرخوری خودداری کنند. همچنین از مصرف مایعات زیاد همراه غذا اجتناب کنند و بیش از حد قهوه، شکلات و نوشابه‌های گازدار نخورند. هنگام خواب نیز توصیه می‌شود سر و شانه‌ها 15 درجه بالاتر از کمر قرار گیرد. به همین دلیل برای مثال، با گذاشتن پتو زیر تشک یا شیب‌دار کردن تخت می‌توان این کار را انجام داد. همچنین باید از پوشیدن لباس‌های تنگ و کمربند سفت هنگام غذا خوردن و تا دو ساعت بعد از صرف غذا پرهیز شود.درباره وبلاگ

به وبلاگ من خوش آمدید اینجانب رضا اشرفی دانشجوی کارشناسی رشته مهندسی فتاوری اطلاعات، متولد 1362 از روستای آق گنبد و در ارومیه سکونت دارم. این وبلاگ جهت اطلاع رسانی در حوزه های مختلف ایجاد شده است امیدورام با راهنمایی های خود، بنده حقیر را در هرچه بهتر کردن وبلاگ یاری فرمائید.
آخرین مطالب
پيوندها
ساعت کاسیو">ساعت کاسیو

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان علمی فرهنگی ورزشی و آدرس ashrafireza.com.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

نويسندگاننام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

<-PollName->

<-PollItems->

خبرنامه وب سایت:

آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 3
بازدید دیروز : 48
بازدید هفته : 339
بازدید ماه : 1249
بازدید کل : 744438
تعداد مطالب : 457
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1Alternative content


کد متحرک کردن عنوان وب


..
قالب میهن بلاگ تقویم جلالی

.


فال انبیاء

فال انبیاء

div style="display:none">

mouse code

كد ماوس

آپلود نامحدود عکس و فایل

آپلود عکس


تماس با ما

پخش زنده حرم